در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۲/۱۷

آمادگی رزمی !

با خودتان نگوئید این انسان سکولار چه پدر کشتگی با خانم شادی صدر داشته است یا چقدر بیکار است که گیر داده به این دختر مظلوم!!!
اولن خانم صدر با جیک جیک صدتای من هم ککش نمی گزد .
دومن کلی پست نصفه نیمه دارم که داشتم روشون کار میکردم اما به گواه این پست کاملن آمادگی دفاع از حقوق زنان با رفتن توی دل فمنیستها را داشتم.
اینها از سوابق دفاع از حقوق زنان :  سقط جنین   تن فروشی
اینها هم از آمادگی رزمی!:  زن بودن یا زن شدن؟

هیچ نظری موجود نیست: