در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۸/۱۱/۲۶

جنبش سبز! "یک"

اساسن من معتقدم هدف وسیله رو توجیه نمیکنه .
این واقعیت که رای اکثریت ملت در انتخابات آقای احمدی نژاد بوده موضوعی است که یا نمیخواهیم و یا نتوانسته ایم درک کنیم.
مشکل اینجاست که ما فکر میکنیم تمام جمعیت ایران همین چند ملیون نفر آدمهای دور ور ما توی دانشگاه توی تاکسی توی پیتزا فروشی و در اینترنت میباشند.
کافیست زحمت بکشید راه دور هم نه تا جنوب شهر برید ببنید که چطور هنوز هم اکثریت به آقای احمدی نژاد اعتقاد دارند.
حال شهرستانها و روستاها که جای خود دارد.

۱۳۸۸/۱۱/۲۴

بخشش

 سطح ب  
یکی از معجزات عالم این اصل بخشش حضرت مسیح میباشد.
مهمترین فایده نهادینه شدن اصل بخشش در وجود انسان

توانائی بخشیدن خود میباشد.

#