در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۲/۱۶

نان مبارزه...

تصمیم گرفته بودم تا دیگر آب در آسیاب خانم صدر نریزم

 و ملعبه ی دست وی برای شهرت بیشترش نشوم .

آخر اینچنین کسانی همانند آقای احمدی نژاد رمز انرژی جهان هستی را فهمیده اند.

اینان میدانند که فرق نمیکند که مردم با عشقشان و محبتشان انرژی برای تو ساطع کنند و یا با نفرتشان!

احمدی نژاد در انتخابات به طرز حیرت انگیزی رای می آورد چراکه یک عده با تمام وجود فریاد میزنند:


احمدی نژاد نه!
و خود همین فریادها نام احمدی نژاد را در جهان هستی متعالی می کند.

تو گوئی شیطان را برای یاری گرفتن فرا میخوانند!

باور بفرمائید ایشان شب تا صبح در رخت خواب فکر میکنند که فردا چه بگویند که تیتر اول رسانه ها بشوند!

از منظر ما اسباب شرمندگی است ولی از منظر احمدی نژاد این یعنی پیروزی که دبیرکل سازمان ملل بان گی مون پیش از سخنرانی احمدی نژاد از سالن بیرون برود!

متاسفانه این رویه دارد عمومیت پیدا می کند فرمول ساده اش این می باشد.

یک مدرک لیسانس حقوق بگیرید .

اگر استعداد اتمام تحصیل ندارید همان دانشجو بشوید هم خوب است.
اگر وکیل هستید یک پرونده ی سیاسی یا قتل عمد بخصوص در مورد نوجوانان و یا زنان بخصوص قتلهای دارای شبهه ی ناموسی را مجانی و یا حتی با پرداخت پول بگیرید.
ترتیبی دهید که در دادگاه جریان به ضرر موکلتان پیش رود ولی در مطبوعات فریاد وا عدالتا سر دهید.
وقتی موکلتان اعدام شد و یا وقتی حکمش نهائی شد شروع کنید موضوع را بین المللی کردن و خلاصه اگر حکومت عکس العمل نشان نداد کاری بکنید که بازداشت شوید.
اگر تحملش را دارید یک سالی حبس بکشید!
حال که آزاد شدید آینده شما تامین است بفرمائید این ویزا واین هم کارتان !
اگر دانشجو هستید هم کافیست یک عده از برو بچه ها را جمع کنید و به مقامات فحاشی کنید هرچه کتک خورتان بیشتر فحشها آبدار تر و آینده تان درخشانتر خواهد بود!

تعجب نکنید که رئیس جمهور فلان کشور با خانم صدر نشست و برخواست میکند آنها هم از همین قماشند باور کنید!

من ارادت خاصی به آقای بنی صدر دارم و وی را یکی از سرمایه های ایران میدانم که متاسفانه درست استفاده نشد.
متاسفم بگویم که مجموعه کلیپ های سخنرانی ایشان در رابطه با مدار باز و بسته (از اینجا ببینید) طی یکسالی که در یوتیوپ بوده فقط صدو پنجاه نفر بازدید داشته است.

خانم صدر اصلن قابل مقایسه با موارد موضوع صحبت آقای بنی صدر نیستند ولی شاید اثر بخشی ایشان را در دفاع از حقوق زنان بتوانید از صحبتهای آقای بنی صدر تخمین بزنید ضمن اینکه شاید تحریک شوید و این تئوری را مورد توجه قرار دهید

جهت اطلاعات: در مورد کلیپها


فیلم 2 دقیقه است و صحنه های صامت اضافه است.(مشکل نامعلوم تکنیکی)

هیچ نظری موجود نیست: