در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۲/۲۴

درباره ی درباره ی الی...

کامنتهایم


نظری در رابطه با بیچاره خواهر مادر من در سایت درباره ی الی...

آقای رضا کاظمی من نه شما را میشناسم و نه آن دوستمان را ولی "در باره ی الی" فیلمی بود که من آدم غیر هنری را مجبور کرد که پانزده بار (تا کنون) این فیلم را ببینم.
ای کاش نقدهای شما را پیدا کنم و ببینم چگونه فراتر از گاف هائی چون پلاک ماشین صابر میتوان از یک فیلم گاف گرفت. آخر اگر اولین گافی که مطرح میکنید این باشد خدا میداند گافهای بعدی بعدی که قطعن کاف قاف فاف غاف می باشد چقدر موجب تفریح خواهد بود!
آن دوست ما از سر هنر دوستی لابد چون نقد شما را مفتضح به عباراتی چون (راستش درباره الی را دوست نداشتم و ندارم و این فیلم و هر فیلم دیگر یا هر پدیده هنری دیگر برایم آن قدر اهمیت ندارد که بتواند ویژگی هایی همچون حسادت(!!!) را در من برانگیزاند) دیده ،هیجان زده شده است.
 شما چرا چنین جو زده شدید که کار را به شکایت و دادگاه کشاندید . یعنی این جوان احساساتی دارای چنان اعتباری است که تادیب کردنش برای شما پرستیژ ایجاد می کند؟ یا شما اعتبارتان در حدی است که.....
البته که اعتبار شما را از نگاه شما میتوان فهمید: "نگاه من به هنر نگاهی فاصله دار است و ادعای یگانه شدن با اثر هنری، عشق کردن با اثر هنری و رستگاری در معنای هنر را نه باور دارم و نه محترم می دانم چون به گمانم هنر، دستکار انسان است و اصل و اساس معنا ـ اگر در کار باشد ـ در ساحت انسان و هستی است نه در مصنوع و آفریده اش."
حال ایشان چه چیزی را باید حواله میکردند که در ساحت انسان و هستی باشد که شما نرنجید ولی عمق دلشکستگی یک جوان احساساتی شیفته ی این فیلم را برساند؟

هیچ نظری موجود نیست: