در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۲/۲۴

نه فقط جلوی آینه

شنودهایم
در باره ی شنودک


 • بفرمائید این ..............
 • دست گلت درد نکنه
 • آره....... اینم یک چای قند پهلو بقول خودت.......
 • مرسی عزیزم
 • بعد بریم خرید بیرون باشه؟
 • حتمن عزیزم برم یک دوش بگیرم . هوا هم خوبه بهاری هم هست میریم.
 • باشه خوبه.
 • هورررت... 
 • .....!
 • هورررت...

 • !!!!
 • هورررت....

 • میدونی چیه؟
 • نه عزیزم چیه؟
 • شما مردها موجودات پستی هستید!
 • جان!!!
 • ببینم تو معتقدی که امام جمعه ی تهران در مورد ارتباط بی حجابی و آمدن زلزله بی ربط میگه دیگه؟
 • خوب البته!
 • لابد یک جورائی از شنیدن این حرفش مفرح شدی؟
 • مفرح؟! منظورت چیه؟
 • فکر میکنی خودت از امام جمعه بهتری؟
 • از چه نظر؟ چی میخوای بگی پریسا؟
 • یک بار شد جلوی آینه واستی و فکر کنی که تو هم جزو همون کلوپی هستی که امام جمعه هم از کلفتای کلوپه؟
 • کلفتای کلوپه ؟ پریسا حالت خوبه؟
 • یعنی عضوهمون کلوپی هستی که امام جمعه از بلند پایه هاشه؟
  پریسا من الان شیش ماهه که دیگه کلوپ نمیرم دیدم تو ناراحتی بی خیالش شدم خودت میدونی .
 • خودتو به اون راه نزن کلوپ بدن سازی رو که نمیگم . ببینم اولین باری که به یک دختر متلک گفتی کی بود؟
 • متلک ؟ جریان چیه باز این زن همسایه چیزی گفته؟ تو باور نمیکنی که این زنک واسه من نقشه ریخته؟
 • چه ربطی به زن همسایه داره یادته اون روز که میرفتیم خونه ی مامان اینا گفتی روسری تو سرت کن جلو ایست بازرسیه؟
 • خوب یعنی چی میخواستی بدون روسری به برادرا سلام کنی ؟
 • خوب این همون بازتولید این تفکر که زن، یک سوژه جنسی هست دیگه؟
 • سوژه ی جنسی ؟ ببینم کسی بهت متلک گفته؟!
 • ببین همه ی فکرت اینه که خودتون به ناموس مردم متلک بگین ولی ما مثلن چون مرواریدیم توی صدف محفوظ بمونیم.
 • کی کجا کی به چه کسی متلک گفته ؟ چرا حرفت رو رک رو راست نمیگی ؟ تو که مدتی بود حالت بهتر شده بود؟
 • خودت رو به کوچه علی چپ نزن تکرار جمله کلیشه ای زن و مرد هر دو انسانند مشکلی را حل نمی کنه تا شما آقایان یاد نگیرید که به عنوان امری بیرونی و انتزاعی از تجربه واقعی خودتون وقتی یک پسر تازه بالغ بودین جلو آینه که فایده نداره جلو همه اعتراف کنین چیزی حل نمیشه.
 • !!!!
 • آره مثل یک مرد نقشی که در بازتولید ساختارهای فرق بزار بین زن ومرد داشتین بگین نه مثل آدمهای انتزاعی.
 • ببینم باز توی اینترنت چیزی خوندی؟ آره؟
 • بفرما تا من حرف حق زدم تو زدی به صحرای کربلا ! میدونی چیه بنظر من تو هیچ فرقی با امام جمعه همین آقای صدیقی نداری که هیچ بلکه اون فلک زده از تو یک رو تره !
 • ببین باز داری اون روی سگ منو بالا میاری میدونی دکتر تو جلسه ی آخر به من چی گفت هیستریک؟
 • خوبه دیگه باز میخوای بهم برچسب بزنی که من هیستریکم . من از دست ظلم شما مردا به کی پناه ببرم ای خداااا
 • دکتر گفت اجازه داری وقتی خیلی شلوغ میکنه سرش داد بزنی و حتی یک جوری بهم فهموند اگه لازم شد یک جورای کتکتم میتونم بزنم!
 • منو بزنی آی خدا مردم ببینین یک زن ضعیف و گیر...
 • خفه شو!! خفشه ساکت دیگه حرف نزن فهمیدی؟
 • چیه ؟ بزن دیگه خجالت نکش!
 • صداتو ببر ! صداتو ببر که ..
 • باشه ! باشه! هق هق
 • ساکت ! خفه شو صدات در نیاد که همچین میزنم که.....!
 • چشم چشم !
 • بدو ! برو تو اطاقت گریه هات که تمام شد دست صورتت رو بشور بیا بریم . الان ساکت زود برو تو اطاق که هر چی ...
 • چشم چشم رفتم . هق ای ی ی
 • بدو من هینجا منتظرم..
 • هی هی هه
 • ...گریه هاتو..
 • ...ا ا ا ووو .
 • .....
 • ......
 • .....زود ...تا من یک دوش....
 • .....

هیچ نظری موجود نیست: