در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۳/۰۶

حجاب اجباری!

تذکر نگاه جنسیتی ممنوع 
برای آدمهای هیز عکسهای حلال در راه است
قبلن هم تعدادی منتشر شده!

خطر فعل حرام!!!ندارد!!!
چرا که ایشان ژنومشان XY (اساسن مرد) است.ی ی ی
البته چون اول میکشند! بعد میگویند: یعنی چه؟!  عکس را اسلامی تر کردیم.
رجوع کنید به تصاویر ذکورانه ی یک
مخالفین حجاب چه میگویند؟
اینجا آمریکا است و این حداقل حجاب یک زن در اماکن عمومی است!
ولی بالاخره حجاب اجباری دارند دیگر!
یعنی یک حداقلی هست!!!
حالا بفرمائید وقتی ایشان بخواهد جلوی شوهرش یا دوست پسرش استرپتیز کنند پوست تنشان را باید بکنند!

بعدشم بخدا خود شما خانمها از اصولگراهای مرد بیشتر مایل به در حجاب کردن دیگر زنان هستید!!

حال شما بگوئید نظر جمیع ملت ایران برای کف حجاب زن در ایران از استاندارد دولتی بالا تر است یا پائین تر؟!

هیچ نظری موجود نیست: