در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۳/۰۵

دوم خرداد

کامنتهایم


برای در رگ تاک  از وبلاگ مجموعه مقالات آقای مسعود بهنود


استاد!
مگر کسی جز خودمان با جهالت به این روزش انداختیم
فرزندمان را می گویم
همان که نامش را دوم خرداد گذاشتیم
به گمان آنکه آنروز بدنیا آمده
او آنروز اولین تاتی تاتی اش را کرد
حالا هم نمرده دیدیم که تکان میخورد
غذا میخواهد غذا! ضعف کرده
بخوانیم بشنویم تعمق کنیم کمتر حرف بزنیم
جان میگیرد رو می آید درست میشود

هیچ نظری موجود نیست: