در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۸/۱۰/۱۱

تشکر از گوگل

 سطح : ب  
سرگي برين و لري پيج بنيانگذاران گوگل میباشند و من نهایت احترام و تشکرم را از طرف خودم و تمام انسانهای بهره مند از خدمات ارزشمند و رایگان گوگل به ایشان اعلام میدارم گرچه موفقیت گوگل ناشی از تعدد کاربر و به دلیل همین استرتژی است اما همین که ایشان با خلاقیت خود از دادن خدمات مجانی به مردم پول در می آورند قابل تحسین و تقدیر است.


 عملکرد ایشان مرا یاد بخشی از کتاب "کیم ووچوونگ" (موسس شرکت دوو ) به نام { نه برای لقمه ای نان } می اندازد که در آن وظیفه کارآفرینها را خلق ثروت ( خلق نه کسب ) به مقدار زیاد میداند به طوری که کالا ها و خدمت بقدری ارزان شوند که همه انسانها بتوانند با هزینه اندکی و به رایگان از آن استغاده نماید و در این رابطه مثال فرد فقیری را میزند که از شیر آب کنار خیابان بدون آنکه سرزنش شود آب میخورد چرا که آب تصویه شده چیز نایابی نیست.


در باره نام گوگل
"گوگل بر گرفته شده از كلمه Googlo كه به معنى "يك عدد يك و صد صفر جلوى آن" است كه توسط ميلتون ادوارد كاسنر رياضيدان آمريكايى اختراع شده است. اين موضوع كه "يك عدد يك و صد صفر جلوى آن" در واقع نوعى شعار و در واقع مقصود موضوع است. بدين معنى كه گوگل قصد دارد تا سرويس ها، اهداف و اطلاع رسانى و اطلاعات خود را تا آن مقدار در وب در جهان گسترش دهد.
(بر گرفته از نمایه شرکت گوگل)"


هموطنی در میان مقامات بالای گوگل! ( شاید ارائه خدمات گوگل به زبان کمتر رایج فارسی که متعلق به ملتی است که از کشورشان درآمدی تقریبا هیچ به این کمپانی میرسد خواست آقای کردستانی باشد).

اميد كردستانى، معاون رييس فروش و توسعه تجارى گوگل یکی از ستونهای شرکت گوگل و یک ایرانی موفق میباشد.

شعار هميشگي کردستاني: ايجاد رابطه، اعتمادسازي، انجام وعده و قول ها ، و نهايتا پولدارتر کردن سهامداران و شرکا است .
امید کردستانی بروایت گوگلگوگل از خدمات ارزشمندت نهایت تشکر را داریم.
هیچ نظری موجود نیست: