در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۲/۲۸

بغض

او هم سهم خودش را از خون میخواهد!


از انسان سکولار برای لختی اندیشیدن۳ نظر:

صاحب نظر گفت...

گمان من اینست که ثانیه ثانیه ی این کلیپ رویش کار شده است.
کار کیست؟
چه خشونت غیر انسانی در چهره این جوان تهفته است!

انسان سکولار گفت...

منظورتون رو از کار شده نفهمیدم.
اگر جلوه های تصویری است که اگر دقت کنید این صحنه فقط برش امینی است از فیلمی به نام دکتر شاهپور بختیار که سبک شده و دو قسمت یکی شده اش تحت عنوان آخرین شانس آورده شده من فقط شروع و پایان کلیپ بغض را درست کردم و آن تیکه بدون هیچ افکت خاصی فقط با سرعت کم آورده شده است.
اگر هم صحنه ی اول و آخرش را می گوئید بله بخصوص در آخر میخواهم تاکید کنم این افراد محو هستند اما در جامعه هستند!
بطور کلی در امانت داری انسان سکولار شک نکنید!

شراره ای برای عشق گفت...

جالبه آقای کارشناس چقدر ظریف گفت.
این کلیپ از کنار هم گذاشتن چندین عکس که در آن قیافه ی مرده دستکاری شده درست شده!