در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۳/۰۷

تا تو قبر هم ؟!

# طنز
#  شوخی با فمنیستهابی پدرا مرده شون هم میخواد از زن استفاده ی ابزاری کنه!
زنا اون دنیام از شر مردها راحت نیستند!
البته فمنیستها که کلن راحت نیستند.
 ولی بقیه هم راحت نیستند از بابت حرصی که از دست حوریا خواهند خورد و بیچاره مردی که برود بهشت و با همسرش در یک طبقه و حتی یک سوئیت بیفتد و به هر حال همسرش پیدایش کند!!!


  • با اون حوری چی میگفتی؟
  • هیچی بخدا آدرس حضرت مریم رو میپرسیدم
  • با حضرت مریم چیکار داری؟
  • اه اه این حرفها چیه حضرت مریم تو اون دنیا تنهائی پیامبر زایده تو این دنیا از این کارا بکنه؟
  • بهر حال اگه میخوای مقدسین رو ببینی فقط حضرت مسیح حتی نبینم با حضرت محمد و حضرت علی قربونشون برم راه بری ها!!!


هیچ نظری موجود نیست: