در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۲/۲۶

تستسترون درمانی!

اصلاح یک اشتباه فاحش
چنین اشتباهی واقعن از من بعید بود که متوجه نباشم فمنیستها در ایران حق برگزاری همایش ندارند.
احتمالن خوشحالی ناشی از اینکه باز خودشان پته خودشان را روی آب ریخته اند مانع دیدن کلمه ی ضد شده.


این پوستر در دانشگاه آزاد علوم پایه واحد تهران شمال بوده و مربوط است به یک همایش دانشجویی ضد فمنیسم.

با این توضیح اشتباه خود را جبران و در راه افشای منحط بودن این تفکرات همانند گذشته با قدرت تلاش میکنم.
پروژستون درمانی (جهت اعلام موضوع)
اما از خواهران و برادران! فمنیست خود طلب مغفرت دارم!
این پوستر فمنیستها در دانشگاه است 
وای برما وای 
در متن داخل پوستر نوشته:
هرچه زنی بتواند مردتر باشد به آرمان فمنیسم نزدیک تر است      )-:

۲ نظر:

ناشناس گفت...

برای کوبیدن فمنیستها احتیاج بود که پوستر جعل کنید؟

انسان سکولار گفت...

ناشناس جان اشتباهی غیر عمدی بود که اصلاح گردید