در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۳/۰۶

ذکورانه یک

مانور ضد فمنیستی
(توضیح این مانور است و خصمانه نیست جهت خواندن توضیحات بیشتر: از فشار آمادگی را بخوانید.)

جهت جلوگیری از نگاه جنسیتی به زنان و جایگزینی نقش ایشان برای ایفای نقش زنان در فیلمها (فیلمهائی که تاریخ بربریت انسان در نگاه جنسیتی به زن را نشان میدهند و برای عبرت آموزی تولید شده اند) پیشنهاد میشود از ترانس سکشوال ها استفاده گردد.

نگران نباشید کیفیت فیلمها مخدوش نمیشود:

ملاحظه بفرمائید:

تصاویری از مردان تغییر جنسیت داده!
(چون مرد هستند اشکال شرعی هم ندارد)
ضمنن مشکل حجاب در فیلمهای ایرانی را هم میشود اینچنین حل نمود!
انصافن بخوبی احساس بد نگاه جنسیتی را به بیننده القاء نمیکنند؟!!!

هیچ نظری موجود نیست: