در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۲/۱۶

طرح امنیت اجتماعی روانی!

شنودهایم


درباره ی شنودک
 • سلام بابا
 • .......عزیزم..........خانم گلم
 • ..........قرمه سبزی...........
 • تیمسار می شی .............
 • ...............آره بابا جون از بابای ............. میگن ترفیع گرفتن ................
 • ...........افتخار میکنم.............
 • عروسکم میخرم برای دختر گلم.
 • اینا چیه واسه من گرفتی !وای تیمسار ناپرهیزی کردین!
 • اولن درجه ام هنوز نیومده دومن شرمندم نکن ناز بانو اینا واسه ی شما نیست.
 • بله بله پس این لباسهای زنونه مال کیه؟

 • اینارو گرفتم چون سردار گفته حدود حجاب برای طرح امنیت اجتماعی تابستان امسال من تعیین کنم.
 • راست میگی چه جالب ؟!
 • آره تازه قراره من توی تلویزیون تشریحش کنم!
 • جدی یعنی میری توی تلویزیون؟
 • آره سردار خیلی بدش میاد ازین کار.
 • وای چی عالی بزار به مهشید اینا زنگ بزنم بگم.
 • ای بابا حالا صبر کن خبری نیست که بگیر بپوش اینا رو که اندازه هاشو در بیاریم.
 • خیلی خوشحالم که تو قراره این کار رو بکنی.
 • زیاد هم خوشحال نباش از روز بعدش متلک و بد وبیرهه که نثار آدم میکنن.
 • وا ! غلط میکنن دستگیرشون میکنی!
 • فکر میکنی کی ها رو میگم . حزب الله ی ها بابا گیر میدن خانواده شهدا و اینا که چرا مانتو تا اونجا نبود چرا اندازه فلان بهمانه خون شهدا رو ..........امام رو.....
 • حالا چقدر اینا کوتاهه این.............
 • .از لباسهای خودت که بهتره اون ............
 • ......باشه نه یعنی چی اینو بلندتر بگیر...........
 • .......شما زنها ...............
 • ...........دخترای ..........
گفتم که پایدار نیست این شنودک

هیچ نظری موجود نیست: