در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۲/۲۶

متلک به فمنیست؟!آخر آدم عاقل به یک فمنیست متلک میگه؟!

و حالا که گفت جرات کنه بگه منظورم متلک نبود 
من اصلن تو عمرم متلک نگفتم؟!

هیچ نظری موجود نیست: