در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۲/۲۷

مرگ آخرین سیبف

از داستانهای سیبفها و سرنوشتشان برای بچه های بشر


قسمت دومگروه جنگی تخون های غذوصوث ایست

بد نیست بدانید که این سیبفها که قصد دارم داستان شان را بگویم اکنون منقرض شده اند

 زمانی که سویهستزیاس غذوصوث اعظم سیاره ی طثوسص (مادر سیتاراس ) که نماینده ی تخون های طثوسص دید که دیگر فاغ ها حاضر به باج دادن به تخونها برای مظلوم نمائی شان نیستند تعدادی از تخونها را جمع کرد و لشکری به نام ارتش غذوصوثیسم براه انداخت که داستان حیله ها و نبردهایشان به تفضیل خواهد آمد.آخرین نبرد سیتاراس دختر سویهستزیاس سردسته ی تنخونهای غذوصوثیست و البته آخرین تخون و آخرین سیبف
در این نبرد سیتاراس بدست یک تدانم زخمی و نهایتن کشته میشودالبته همان طور که میدانید و در پست "آخرین تخنون آخرین سیبف!" اشاره شد دختر سویهستزیاس یعنی سیتاراس آخرین سیبف طئوسص بود که بعد از زخمی شدن توسط یک تدانم مرد و نسل سیبفها منقرض کردید.

تنها همدم سیتارتاس قبل از مرگ یک منتوغاق بود


دوست همیشگی سیتاراس که منتوغاق بود و یک جانور محجوب بود در آن روز برای جفت یابی رفته بود که سیتاراس به تنهائی با تدانم روبرو گردید. روحش شاد!
اگر مادرش غذوصوثیسم بازی در نمی آورد و فاغی زنده میماند آیا اجازه میداد که جانوری به یک تنخون حمله کند؟

مطلب بعدی :هموسیبف ها


.

هیچ نظری موجود نیست: