در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۱/۲۷

شنودک اختراع شد!

یک خبر بسیار سری و محرمانه !!!بالاخره موفق شدم دستگاهی را که مدتها برای ساختن آن تلاش میکردم ، به بهره برداری برسانم!
این دستگاه بدون توجه به فاصله ی مکانی و زمانی میتواند اصوات ایجاد شده از گفتگوی انسانها را شنود کند!
توجه کردید چه می گویم؟
حتی این دستگاه مکالمات آینده را هم ، شنود میکند.
اولین شنود من این بود:
  • علی علی بگو عباس بیاد 
  • ها 
  • میگم بگو عباس بیاد 
  • ها چی میگی؟ 
  • میگم بگو عباس بیاد 
  • من نمیشنوم چی میگی 
  • اه گندت بزنه.....هیچی 
میدانم مهم نبود ولی برای ثبت در تاریخ گفتم.اشکال دستگاه ناپایداری آن است چرا که مدت زیادی روی یک صوت قفل نمی ماند.
از این به بعد شنود های مهمی که در طول تکامل دستگاه میشنوم ذیل نام شنود هایم خواهم نوشت!!!همه ی شنود هایم را یک جا ببینید

هیچ نظری موجود نیست: