در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۱/۱۵

شخصیت ضد اجتماعی


"از جمجمه ام خارج شده"

خلاصه ای از تعریف شخصیت ضد اجتماعی (برداشت آزاد بر اساس نظریات دکتر مجد).

معمولن بزهکاران این شخصیت را دارند:

- وجدان اخلاقی ندارند یا به عبارتی انجام بزه برایشان سخت نیست.
- رفتار و کردارشان اغلب باعث محبوبیتشان نزد عوام می باشد چرا که افرادی تاتریک ( بازیگر ) میباشند.
- در بیان اعتقاداتشان بسیار افراطی هستند و در بیان نظریاتشان بسیلر خود را معتقد به آن نشان میدهند.
- در اعتقاداتشان عملن بی تعهد هستند.
- از زیر محموعه افراد برون گرا محسوب میشوند.
- سریع با همه صمیمی میشوند (دوست و دشمن) و بسیار گستاخانه با افراد صحبت می کنند که بعضن این گستاخی با صمیمیت اشتباه گرفته می شود.
- در رفتار و صحبتشان اغراق فراوان (در حرکت دست یا ممیک صورت و.. ) وجود دارد.
- در خلوت افسرده و غمگین هستند.
- درمانشان بسیار مشکل است.

اما آنچه که باعث میشود من اندوهگین شوم شنیدن این مطلب  از چند روانشناس است که گفته اند :
آقای احمدی نژاد شخصیت ضد اجتماعی دارند!!!
 مخالفت با رژیم آدابی دارد!
 با توهین به مقامات رژیم مشکلی حل نمی شود و امیدوارم این تشخیص اشتباه باشد.
اگر هم درست باشد وظیفه ما اینست:
حمایت از دولت تا اتمام دوره ایشان و آگاه سازی خود و دیگران برای یک انتخاب درست.

در همین رابطه : وای بر من !

هیچ نظری موجود نیست: