در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۱/۲۰

مصالحه با جمهوری اسلامی!


کامنتهای من در سایر سایتها

! MY COMMENTS !

 برای این وبلاگ در این پست"سبزی​​هامون رو پاک کردیم دیگه بریم خونه​​هامون!"

خانم عزیز
قطعن شما حق بیان نظرتون رو دارید و از اون قطعی تر اینه که برای این مهم احتیاجی به اجازه من ندارید ولی تا اونجا که من حق اظهار نظر دارم معتقدم شما به دو دلیل نهایت انصاف را به خرج خواهید داد اگر اعلام نمائید صلاحیت نمایندگی یا حداقل الگوی مبارزاتی بودن را برای  جوانان هم مرام خود را بخصوص از نوع ساکن ایرانش ندارید.
باز هم بدون قصد بی ادبی و رنجاندن شما (که به دلیل اشتراکات زیاد فکری قطعن چنین نیتی نشان از بیماری خواهد داشت و احمقانه خواهد بود) تاکید میکنم که امید به انصاف خودتان و نهایتن تائید خودتان در این مورد را دارم.
و آن دو دلیل یکی مقیم خارج بودن شماست و دیگری داغدار بودن شما می باشد.
انصاف دهید بغض بحقتان را در کنار امنیت داخل گود نبودنتان بگذارید.
آیا به راحتی تن به مصالحه ای میانه با جمهوری اسلامی سر همه (ما و آنها) در آتش کینه ها نسوختن و اصلاحاتی قابل قبول (ما و آنها) را پذیرفتن میدهید؟
خود انصاف دهید!
آیا حکایت سپردن سرنوشت قاتل به دست اولیای دم که اینهمه دانسته یا نادانسته از بلاهت نهفته در آن می گوئید نخواهد بود ؟ قضاوت شما را در جزئیات نحوه ی ادامه ی جنبش تاریخی ملت ایران از انقلاب مشروطه تا به آینده را میگویم که عزیزتان هم جزء شهداء راهش است.

هیچ نظری موجود نیست: