در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۱/۲۷

کباب زعفرانی مردار!

شهید مرتضی آوینی


# صدا و سیما
# مرتضی آوینی
# تقدیر و قدر شناسی
دیدنیست شبکه ی 4 سه تا آدم نشسته اند شهید آوینی را روی میز گذاشته اند و دارند فهم و شعور خودشان را با ارائه ی تعاریف محیرالعقول از او به چالش می کشند .

مثلن یکی میگه آوینی یک مومن تحصیل کرده و روشنفکر بود !

دیگری میکه آوینی دوست نداشت او روشنفکر بخواند او یک مبارز بود و در مقابل دشمن معتقد به سازش نبود

و دیگری برای اینکه روی هر دو را کم کند میگوید این درست نیست که ما او را روشنفکر و یا یک جنگ طلب بنامیم او یک مرد عمل بود!
و البته یک صحبتهائی دیگر که انصافن من نمیفهمم.
حالا دیگری میگوید : آری او مرد عمل بود برای جنگیدن ولی او یک متفکری بود که در تئوری هم چنین بود و یک هنرمند درد مند بود.....
خلاصه دیدنی است .

به هر حال آوینی بنده خدا نیست که بگوید :

مرد حسابی کی من این را گفتم یا این چه نتیجه است که داری میگیری؟

اما از همه مهمتر اینست که بنده خدا مرده و قابل حسد نیست که حالا ما از او تعریف کنیم و او بزرگ شود و فکر کند کسی هست و خودش را بگیرد یا دیگران به او احترام گذارند و ما سخت مان باشد.
پس
هر چه زنده گان را تحقیر میکنیم اینجا حالمان را از این همه  بد اخلاقی ها بهتر میکنیم.

هیچ نظری موجود نیست: