در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۱/۱۹

زلزله ی تهران

خدا خودش رحم کند!!!
بی شک زلزله تهران که بالاخره و عن قریب خواهد آمد یک فاجعه ی انسانی تمام عیار خواهد بود!
از آن فجایعی که زندگان حسرت مردگان را خواهند خورد!
فقط کافی است یک بعد الظهر محله ای از تهران را در حالی که یک لوله ی آب ترکیده باشد دیده باشید تا بتوانید تصور کنید یک یا دو محله ی بزرگ با خانه ها ، پلها و اتوبانهای ویران در حالی که شعله های آتش اینجا و آنجا زبانه میکشد و یک عده دارند فریاد میزنند و یک عده دارند هراسان فرار میکنند و عده ای دیگر مشغول سرقت.............
بس است دیگر !
طبق رسم مالوف ایرانی باید زبان را گاز گرفت و نفوس بد نزد !
انشاء الله نخواهد آمد!!! 

۱ نظر:

انسان سکولار گفت...

روانشناسان می گویند این خصیصه که انسان خود را برای اتفاقات ناگوار آماده کند اگر موجب ملال حال او نباشد اقدامی خردمندانه و پسندیده است.

زلزله ی تهران دیر یا زود ایران را دچار چالشی بزرگ می کند و امیدورام اگر شخصا جان سالم بدر بردم بتوان م خود بار فقدان احتمالی عزیزان م را بدوش کشیده و حتی برای دیگر هموطنان داغدار غمخوار شایسته ای باشم اما قبل از آن ضمن تقدیر از اقدامات شجاعانه ی دولت (احمدینژاد) امیدوارم خودمان با تدابیری خسارات را به حداقل برسانیم.