در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۵/۲۶

تا یازده سپتامبر خوش بگذرون!

# طنز

درباره ی شنودک

تا یازده سپتامبر خوش بگذرون (جدی نیست)
 • وای وای وای تو یک ابله ی .....
 • بخدا بخدا ....
 • دیوید فکر کنم الان ....
 • خنثی کننده ی الکترو مغناطیس رو .........
 • ... ساعت منو بزار بیرون .........
 • اون جرج ابله رو بگو بیاد الکس دارم دیوانه ...............
 • اومد!
 • هه هه هه یه یه یه  هی هی هی هی .......
 • ............
 • ...........
 • هه هه هه چطوری میخنده هه هه هه 
 • ........
 • .......
 • جرج جرج !!!
 • هو هو هو هو های های
 • جناب جرج واکر !!!
 • ها ها ها هی هی هی ها؟ جان ؟ بله ؟ هی هی هی
 • حرف جدی جناب پرزیدنت !
 • هه پرزیدنت !
 • هو هو بله بله حرف جدی اکی اکی من متنفرم از حرف جدی های های های های هییی هییی...
 • شت!
 • ابله !
 • هیش!
 • هو هو هو بله بله اکی اکی هان ؟جان ؟!
 • خوب چی قرار شد انجام بدی پس؟
 • ها ؟ آره! هرچی رسانه ها گفتند انجام بدم 
 • آره!!  یعنی نمیخواد زیاد به مغزت فشار بیاری،وقتی برنامه انجام شد ، تو همون چیزی رو انجام بده که وقتی رسانه ها دنبال میکنی ،متوجه میشوی مردم میخواهند!
 • پرزیدنت جرج بابا  هم میگه بهترین کار پیروی از افکار عمومی!  بله!
 • البته ما هم تو را تنها  نمیزاریم اگه لازم شد به تلفن ت زنگ میزنیم و یا دوباره تو را دعوت میکنیم بیای اینجا
 • آو ـ آره من اینجا رو خیلی دوست دارم مثل بهشت هست اینجا
 • خوب تو باید واشنگتن باشی هشت ساعت تا اینجا راهه ممکن نیست
 • حالا جرج عزیز برو تا یازده سپتامبر خوش بگذرون!  که بعدش کار زیاد داری ها!!!
 • او آره ! گلف بازی میکنم و میخوام سگ رو.....
 • خواستی میتونی ......
 • .....خوشحال میشیم.....
 • .....برسم خوبه.....

هیچ نظری موجود نیست: