در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۶/۰۹

نمایشگاه قران

# نمایشگاه قران
# قران کلام خدا مستقیم خدا یا از لسان پیامبر خدا
# استفاده از متخصصین سکولار در انجام کارهای مذهبیمتاسفانه نسبت کارها‌ئی که برای تزئین قرآن می‌شود
به کارهائی که برای ترویج مفاهیم آن می‌شود
بسیار کم استمی‌دانید برای مذاکره با ناشری در مورد نوشتن یک کتاب فنی تخصصی به نمایشگاه قران رفتم

لذت احساس همدلی با دولت خود جلوی غرفه‌ی مردم غزه هنوز توی وجودم کاملا جذب نشده بود که با دیدن اینکه نه تنها یک بروشور ساده برای توضیح اینکه غزه کجاست و ماجرایش چیست (ایمان دارم اکثریت مردم درک درستی از ماجرای فلسطین ندارند) به مراجعین نمی‌دهند بلکه برای کمک به غزه مطالبه‌ی پول هم می‌کنند جای خود را به یاس و افسوس داد و این افسوس وقتی بیشتر شد که حتی نمی‌شد براحتی کسی را پیدا کرد که سئوالی را از او  پرسید

سئوالی را مایل بودم از متخصصی در مورد قران بپرسم و احساس می‌کردم جای یک بروشور ارزان چند برگی در مورد قران خالی است.

به جای نوشتن قران روی فقط یک صفحه و یا نوشتن قران روی یک خط حلزونی یا نوشتن اینطور و چاپ کردن آنطور خوب است با نوشتن چند صفحه در مورد ویژگی‌های آیات کمی مردم را با قران آشناتر نمود

البته نه اینکه چندتا "واو" دارد و یا "لام" هایش با "نون" هایش چقدر است!

بگویم که دیدگاه من به قران از منظر کتابی که خداوند انشاء کرده باشد و حضرت محمد هم آنرا نوشته باشد نیست

می‌دانید که اساسا در زمان پیامبر اسلام این زبان با این لغات و این رسم خط اصلا وجود نداشته و زبان عربی که قران با آن نوشته شده بعدها پدید آمده پس نمی‌توان کلمه به کلمه قران را وحی منزل دانست و باید بدانیم  اگر آنچه محمد به نام پیام خدا بیان می‌کرده الهامات خدا  در ذهن وی نبوده باشد که او معنای آنها را بیان می‌کرده و دقیقا عبارات و لغات انتخاب شده توسط خدا بوده باشد و این آیات  در آن زمان به این زبان فعلی بوده باشد  برای مردم آن روزگار قابل فهم نمی‌بوده است که می‌دانیم این موضوع قابل پذیرش نیست چرا که یکی از وسایل جذب ایشان قرائت آیات مسحور کننده از بابت انسجام معنائی و زیبائی شناختی بوده و اگر برای مردم بی معنا بود که او را یک دیوانه‌ای که کلمات نا مفهوم می‌گوید می‌خواندند

پس قران ترجمه‌ی آیات وحی است که معلوم نیست کی‌ و توسط چه کسی انجام شده است

همه اینها را گفتم تا دیدگاه خود را در مورد قران بگویم و تاکید کنم این توجه من به ارائه ‌ی بد قران به دلیل نگاه قدسی نیست بلکه با یک نگاه سکولار معتقدم مردم ما خیلی با قران غریبه اند و فقط آنرا برای بوسیدن و لب طاقچه گذاشتن و از زیر آن رد شدن استفاده می‌کنند و با محتویات آن به شکل نامعقولی ناآشنا هستند.

البته منکر کارهای خوبی که انجام شده نیستم اما نمایشگاهی که از فرط ازدحام باعث شد که من نه تنها سئوالم را نپرسم بلکه غرفه‌ی ناشر مورد نظرم را نیز پیدا نکنم می‌توانست فرصتی عالی برای آشنا کردن مردم با قران باشد و نه محلی برای هنرنمائی ناشرین قرانی و خطاطان و هنرمندانی که قران را وسیله‌ی برای عرضه‌ی خود قرار داده‌اند

و این نیازمند استفاده از نظرات افراد سکولاری است که در کار خود متبحرند و می‌دانند چگونه چیزی را ارائه دهند چه آن چیز مسئله‌ی پیشگیری از ایدز باشد چه شناخت بیشتر کلام خداهیچ نظری موجود نیست: