در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۵/۲۶

عبداللعیم کسوف

من سالها فقه خونده بودم


و سالها در زمینه ی اختراع "یک چیزی توی" اسلام تلاش و مجاهدت کردم اما اشتباه من آن بود که برای به چالش کشیدن اندیشه های ذاله نگاه طلبکی ام را از کتابخانه ی اصلی حوزه (که همان هم یکی از علما نظر به حرام بودن بعضی از کتبش داشت ) فراتر افکندم.


تحصیلات غربی و گرفتن حکم های دنیوی دانشهای فنا پذیر تا مقطع دکترا عملن مرا در مسیرسیه روزی و بی بازگشت تباهی به اصطلاح روشنفکری در غلطانید!

اکنون که منطق اندیشه های سکولاریستی و فلسفه ی غرب را فهمیدم دیگر توان درک اندیشه های ناب نبوی از وجودم رخت بربسته و هر چه تلاش میکنم بین انحرافات تازه آموخته ام با انوار الاهی قدسی علمای اعظام پیوندی ایجاد کنم جز آنکه بیشتر مضحکه ی خاص عام شوم و از هر دو جناح مطرود شوم حاصلی ندارم.
شما بگوئید چه باید بکنم؟
عبداللعیم کسوف

هیچ نظری موجود نیست: