در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۵/۱۵

آيامسلمان مي ميرم يا كافر؟!!!

# تویتهایم
# مسلمان بودن
# حق طلبی و حق گوئی
# تویتر
# تویتهایم

یک ویژه گی قابل توجه "تویتر" محدودیت استفاده برای حروف استفاده شده در هر تویت به 140 کاراکتر میباشد.
این موضوع ایجاز گوئی را ایجاب میکند و نوع فضای آنجا هم به نحوی است که این ایجاز به کمک آن امکان طرح افکار را به راحتی بیشتری ممکن میکند.
هر بار من از تویتر نام میبرم وظیفه ی خود میدانم به اعتیاد آور بودن آن تاکید کنم.

  • چهارده بار ازطریق عبارت "آيامسلمان مي ميرم يا كافر"در گوگل به وبلاگم ریفرنس داده شده!آیا کسی میتواند توضیح دهد جویندگان چرا از گوگل میپرسند؟
  • مگه مسلمان بودن شاخ و دم دارد ؟ شما اگر تسلیم حق باشی مسلمانی دیگر! کافر نیستی که!
  • خوب هر کس که حق بگوید و جز آنچه برحق هست تن به چیزی ندهد میشود مسلمان / ملاک حق هم برای هرکس گواه دلش است خود را که گول نمیتوان زد

هیچ نظری موجود نیست: