در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۸/۱۲/۲۷

فحاشی به رژیم

 سطح : ج  
یادش بخیر زمان دانشجوئی یک دوستی داشتم هرچی که میشد به سران رژیم فحش میداد.
مثلن وقتی هوا گرم بود و میخواست از گرمای هوا شکایت کنه یکی از مقامات رو با یک فحش آبدار ضمیمه جمله عجب هوا گرمه میکرد.
فکر کنم ما ایرانیها حالا حالا ها هر حکومتی که داشته باشیم اونو مسئول شب ادراری بچه هامون هم بدونیم.

شان النزول این پیام مشکلات سرویسهای گوگله .
من که واقعن کلافه شدم و توی بعضی سایتا میخونم که کار رژیم.
ای رژیم اگه کار توئه واقعن خیلی کوته فکری !
همه فحشهای دوستم نوش جانت !!!

هیچ نظری موجود نیست: