در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۸/۱۲/۲۵

چوب در آستین

 سطح : ج  
هیچ دقت کرده اید با روش چوب در آستین کردن نمی توان دهان ملت را بست ؟!
مثال عینی آن زندانیان سیاسی میباشند که علارغم اینکه بازداشت میشوند و......
ولی تازه دهانشون باز میشه و مثل بلبل سخن میگن و وکیل مدافعانشان می مانند که جز تقاضای رحمت اسلامی چه چیز دیگری میتوانند بگویند ؟!!!
بعضی مواقع حتی چهره قاضی هم دیدن داره!
متهم چنان در دادگاه با حرارت از جنایات و انگیزه هایش صحبت میکنه و تحلیلهای حواشی علل و معلولهای عمل خودشو تشریح میکنه که آدم شک میکنه که این دادستانه که لباس زندان پوشیده ؟!
از همه جالبتر ابراز رضایت و شکر خدا رو بجا آوردن متهمینه که به لطف خدا دستگیر شدند و ضمینه ارشادشون فراهم شده!

اعترافات مهدی هاشمی را در تلویزیون میدیدم و در عجب بودم که ایشان با چه شیرینی و ذوقی به جنایاتش اعتراف میکرد ، گوئی قراره به ازای هر جنایتی که کرده بود یک جایزه ی درست و حسابی  بگیره!

هیچ نظری موجود نیست: