در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۸/۱۲/۱۰

آواتارفیلم آواتار را دیدم و بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم .
قطعن آینده انسان به واسطه ی انتقال محتویات اطلاعات جمجمه به یک مغز تکنولوژیک یا زیستی توام با عمر جاویدان خواهد بود .
اما آنچه برداشت مستقل من از این فیلم بود مربوط میشد به:

اهتمام بیشتر روی پرورش جسم .

باید افکارم را در مورد مرز بین زندگی حقیقی و مجازی و اصولن تعریف این دو سر و سامان بدهم.

#

هیچ نظری موجود نیست: