در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۱۰/۱۲

بر فراز معصوم بودن!

# فرهنگ و ادبیات ایران
# مجعولات تاریخی و ادبی

مواردی بسیاری برایم مکشوف شده مبنی بر جعلیات فراوانی که در تاریخ و فرهنگ کشور مبنای کار ادبا و مورخین و مفسرین قرار گرفته است و هیچ کشوری در دنیا یافت نمی‌شود که چنین مذبوحانه مورد هجوم اطلاعات غلط در مورد تاریخ و ادبیات خود باشد.

فقط برای من سئوال است که این بی ریشه بودن و بی مایه‌گی ما بوده که زمینه‌ی قبول هر چرندی را به عنوان حدیث و تاریخ و ادبیات ما را فراهم کرده یا علاوه بر آن این مجعولات کاملا عامدانه وارد فرهنگ ما شده است.

تعلل من هم در افشای آنچه از نتیجه‌ی تحقیقات استاد پورپیرا حاصل می‌شود به دلیل اینست که چون ایشان را در پاره‌ای موارد دچار انحراف می‌بینم تلاش می‌کنم تا مطلبی را به طور کامل تقدیق نکرده‌ام آنرا نقل نکنم

وقتی ملتی تمام آنچه روز و شب به خوردش میدهند چرندیات باشد معلوم است که از ادیسون هم حدیث در می‌آورد آنهم بالا رفتن از یک چیز نا معلوم با داشتن معصومیت که خود به نظر غایت بالا رفتن به نظر می‌رسد


هیچ چیز در جهان به اندازه‌ عفت و عصمت زن را بالا نمی‌برد. (توماس ادیسون)!!!
نمی‌توانیم بر چرندیات اطراف‌مان آینده‌ی خود را بنا کنیم! نمی‌شود!


.

هیچ نظری موجود نیست: