در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۱۰/۱۴

بگومگو با محمدعلی رامین در نمایشگاه قرآن

بگومگو با محمدعلی رامین در نمایشگاه قرآن
من از لحظه‌ای آقای رامین را دیدم (در برنامه‌ی راز) بقدری ناراحت شدم و احساس بدی بهم دست داد که در وصف نمی‌گنجد
همیشه احساس من بهم درست گفته الا در مورد احمدینژاد
نمی‌دانم شاید آن هم درست بوده!!!
به هر حال عزل آقای رامین را بزنید به حساب ولایت فقیه تا بعد ببینم حساب ایشان چه می‌شود

هیچ نظری موجود نیست: