در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۱۰/۱۱

ما از منظر یک نمی

# فرهنگ
# فانتزی
# نمکخ‌ها

زمانی که فضاپیمای نمخحک پیر هنگام فرود در سیاره‌ی نم با یک سفینه‌ی امدادی که در حال ماموریت و با استفاده از پروتکل اورژانس در استاندارد فوق سرعت حرکت می‌کرد برخورد کرد همه‌ی اهالی سیاره‌ی نم فهمیدند که تا تمام سفینه‌های موجود در ماموریت‌ها اکتشافی خارج از کهکشانی از ماموریت بر نگردند نمی‌توانند اجازه‌ی استفاده از پروتکل‌های جدید ناوبری را برای سفینه‌های موجود در ناوگان ترابری نم را به ناوبران بدهند چرا که بسیار غیر قابل قبول است یک نمکخ بعد از یک ماموریت اکتشافی به خاطر بی اطلاعی ازپروتکلی که جدیدا استاندارد شده در چند کیلومتری خانه کشته شود.
نمخحک سال‌ها در زمین زندگی کرده بود و اطلاعات زیادی از زمین و زمینیان بدست آورده بود اما مخزن اطلاعات او در تصادم آسیب دید و فقط اطلاعاتی قابل بازیابی بود که اغلب  مربوط به ایران می‌شد  آنهم بسیار بسختی و با صرف زمان زیاد .
گروه بازیابی اطلاعات بلافاصله بعد از بدست آوردن مبحثی به طور کامل آنرا منتشر می‌کند و من که با گیرنده‌ی فوق کهکشانی خودم امواج رله‌های بین کهکشانی را دریافت می‌کنم بدون هیچ دخل و تصرفی این اطلاعات را تحت عنوان "ما از منظر یک نمی" منتشر می‌کنم

امید که مفید باشد

توجه کنید که مسئولیت درستی یا نادرستی مطالب به عهده‌ی مرحوم نمخحک می‌باشدهیچ نظری موجود نیست: