در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۱۰/۲۱

ژیژک و ایران


# ایران
# ژیژک
# جنبش سبز
# برزو غریب


نوشته‌ی برزو غریب

اسلاووی ژیژک بخاطر پرسرو صدا، خیره کننده و احتمالا خطرناک بودن فرضیه هایش به الویس پریسلی تئوری اجتماعی معروف شده است
وی با اشاره به ابعاد متفاوت وقایع اجتماعی به جمع بندیهای جدیدی میرسد


ژیژک :

 اینطور نیست که بگوییم سرمایه داری یعنی امپریالیسم غربی 

دیگر اینطور نیست ، غرب دارد از هیولای ساخته ی خود شکست میخورد 
امروز سرمایه داری یک ماشین جهانی است که با همه ی مذهب کار میکند.
این دیگر یک دوراهی نیست برای انتخاب مابین دموکراسی غربی و یا بدبختی 
یک راه سوم هم بوجود آمده است 

شما ایرانیها حواستان هست که جنبش اعتراضی که در ایران به راه افتاد، و آن انفجار دموکراسی حتا در غرب قبل تصور هم نیست .
به ما حسادت نکنید، در آن لحظه شما از تمام تاریخ چند دهه ی اروپا دموکراتیک تر بودید

ژیژک مصاحبه ی خود را اینطور به پایان میبرد که به کشورهای ثروتمند امیدی ندارد و به کشورهای فقیر هم همینطور
اما در کشورهای میانه مثل اروپای شرق و ایران ممکن است در آینده فرمهای اجتماعی جدیدی شکل بگیرند


هیچ نظری موجود نیست: