در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۳/۱۲

صدر شناسی یک

اگر از سوابق موضوع خانم صدر چیزی نمیدانید بخوانید: شادی در صدر جدول
  و یا کلیه مطالب مربوط به خانم شادی صدر
  
اگر کسی خانم شادی صدر را که جوایز مختلف را یکی پس از دیگری ربوده و از مقامات اروپا گرفته تا وزرای آمریکائی بر سر جایزه دادن به وی رقابت میکنند ندیده باشد چه مجاهد سترکی در ذهنش تجسم میکند باالخص که جوایز وزارت امور خارجه ی آمریکا را هم از سر تنبلی و پرروئی میخواست غیر حضوری بگیرد که چنان بهشان برخورد که اصلن اسمش را هم نبردند.گفتم شاید کسانی باشند با ادبیات ایشان اشنا نباشند.

آلبته هدف من اغلب این مبارزین مجاهد تبعیدی است.
سخنان وی را گوش کنید و سئوالات زیر را پاسخ دهید:


  • او چه میخواهد؟
  • چه کار بشود راضی است؟
  • آیا حل مشکل را میخواهد یا بزرگنمائی آنرا؟
  • اگر مقامات جمهوری اسلامی ایران همین دیشب توبه کرده باشند راهی برای جبران گذشته شان باز میگذارد؟
  • آیا اگر مقامات ایران بیایند قولهائی بدهند و مجبور به پاسخگوئی باشند بهتر است و یا مقامات سازمان های حقوق مثلن بگویند: 
نه ما شما را به نمایندگی جامعه مدنی ایران قبول نداریم ما .......اینهاش آقایون خانمها برین کنار ببینمش ! 
آها اون ! اسمت چی بود دخترم ؟ شادی صدر ! اوکی ما ایشون رو به عنوان نماینده ی ایران قبول داریم.
بهتر است؟ البته که بهتر است ! گور بابای حقوق بشر تا نقض حقوق بشر نباشه شادی صدر که کهنه شستن هم بلد نیست
چه جوری خرج بچه و شوهر رو از غربیا بگیره؟!


۱ نظر:

انسان سکولار گفت...

گه گاه برای تجدید نظر روی پستها دوباره میخوانمشان گرچه مقید هستم با گذاشتن نظر آنها را اصلاح یا تعدیل کنم.
در اینجا هم دوباره سخنان خانم صدر را گوش کردم و توجهم به واژه ی سیستماتیک که لغلغه ی زبان اغلب مردم شده جلب شد.
نقض سیستماتیک حقوق بشر
سایرین:
تخریب سیستماتیک فرهنگ مردم
فساد سیستماتیک در اقتصاد کشور
کنترل سیستماتیک اعتراضات
و...
بابا سیستماتیک بودن کار هر کسی نیست و کسی که سیستماتیک باشه دیگه اینقدر ابله نمیشه!!!