در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۴/۰۲

باز هم "ندا"ی اشتباه سر میدهیم
# کامنتهایم
# ندا آغا سلطان 


برای 
و تنها سه حرف ندا بود از و بسایت مجموعه مقالات مسعود بهنود


شرم باد بر دانشجو نمایانی که
اندکی تردید هم در لجن مال کردن
نام یک انسان مظلوم نکردند

شاید یک درصد این اتهام ناوارد باشد
آیا این تئوری مضحک در دادگاهی بی طرف ثابت شده
به گمان سوراخ دعا باز گم شده!


ندا سیاسی نبود و در یک اعتراض غیر قانونی که به آشوب کشیده شده بود به عنوان یک ناظر غیر فعال قربانی استراتژی شلیک کور نیروهای شبه نظامی دولتی بنا به دستور به جهت کنترل اوضاع شد.


تا اینجا هر چه هیاهو شود جنجال بی خودی است.


آیا باید دولت مانند سال 57 رژیم شاه عمل می کرد تا بعد بگوئیم " خاک بر سرشان از یک انتخابات پرشور به سرنگونی رسیدند و ما را اینچنین گرفتار رئیس جمهوری چون مسعود بهنود که همه ی مخالفینش را به سیاه چال می اندازد کردند !!!! ".
انصافن این غائله ی بی ثمر با حداقل تلفات کنترل شد . غائله ای که با زیاده خواهی به نابودی گرائید در حالی که اگر با درایت کنترل میشد و ما فقط یک امتیاز کوچک و یک قدم اندک عقب نشینی حکومت از این جریان دشت میکردیم بزرگترین پیروزی متصوره در اعمال حاکمیت مردم به سرنوشتشان برایمان بود که در اوج تزازل رژیم کاملن مقدور بود.
نشانه ی اوج زبونی رژیم در واکنش به کشته شدن ندا متبلور است و نشان از فرصتی از دست رفته دارد.
حال حکومت به جای اینکه بگوید:

" جا دارد نهایت  قدر دانی از برادر بسیجی ضارب ناخواسته ی ندا آغا سلطان که بنا بر وظیفه و جهت مرعوب کردن نیروهای مزدور آشوبگر مجبور به شلیک گلوله شده و تصادفن نا خواسته دختر بی گناهی را گشته است که قطعا خود نیز در این غم ملی  جزء داغ دارترین  ها است اعلام گردد.
از مردم تقاضا میشود با عدم حضور در محل ایجاد اغتشاشات امکان بروز این دست حوادث ناگوار را فراهم نکنند"
متاسفانه مذبوحانه میگوید:


"ترجمه ی ندا آغا سلطان میشود /فریاد آقای شاه"


" ندا در یک نمایش که در آن به مردن تظاهر میکند شرکت و سپس توسط استاد موسیقی و آرش حجازی در راه کشته میشود"
" آن یک عروسک پلاستیکی بوده است "


" ندا را سیا کشته "


" زنی چاق از درون کیفش با اسلحه شلیک کرده و آرش حجازی جاسوس هم بالای سرش بوده تا مطمئن شود که ندا میمیرد و بی خیال این بوده که نکند آن زن چاق آنطور که از درون کیف میخواهد شلیک کند گلوله به او بخورد"


ملت  ایراد کار اینست  !


نام ندا و حیثیت آرش را میخواهیم - خون ندا طلبمان

احترام به شعور یک ملت بزرگ را مطالبه باید کرد .


جنبش سبز را که مستهلک کردیم جنبش ندا را با هدف مشخص عذر خواهی رسمی دولت بابت ادعای کذب توطئه های محیر العقول دنبال کنیم و تا کسب نتیجه خاموش نشینیم که اگر بتوانیم این مهم را به ثمر برسانیم کار بزرگی است .
ما قدم قدم عقب رفتیم و حال باید قدم به قدم عقب برانیم.


اگر روزی که مهندس بازرگان را از تریبون مجلس با ناسزا پائین کشیدند واکنش درست نشان داده بودیم الان با ما اینچنین نمیکردند.

هیچ نظری موجود نیست: