در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۴/۰۲

غرب ! بی خیال !

# تویتهایم
# آصلاحات یا تغییر رژیم
- در جواب یک دوست انگلیسی زبان در تویتر

شما از من در مورد آرزویم برای اینده ایران پرسیدید .
اگر بخواهم جوابی عاقلانه و درست بدهم که امکان پذیر باشد جوابی جز ادامه حکومت فعلی نخواهد داشت .
توصیف آنچه میتونستیم باشیم و نشد چه دردی را درمان میکند ؟
وضعیت فعلی کشور ما نتیجه ی سیاستهای غلط غرب نسبت به ما بوده که حداقل از زمان رضا شاه شروع شده
و با نقاط عطفی چون حمله به ایران و تصرف چاههای نفت ایران در جنگ جهانی دوم و خلع رضا شاه - کودتای 28 مرداد که منجر به سرنگونی مصدق نخست وزیر آزادیخواه ایران شد - نا بخردی و اعمال مغرضانه در جهت متزلزل کردن رژیم شاه که به انقلاب ایران منجر شد - عدم درک شرایط انقلاب و عکس العمل نا مناسب نسبت به گروگانگیری سفارت آمریکا (که بحث دست داشتن سرمایه داران آمریکائی جهت ایجاد بهانه برای بلوکه کردن دارائی های ایران توسط محققان خودتان مطرح است) - تشویق صدام به آغاز جنگ با ایران و حمایت غیر منصفانه ی مالی و اطلاعاتی با وی -
عدم حمایت از خاتمی به عنوان یک سیاستمدار اصلاح طلب و حتی اکنون عدم ایجاد یک رابطه ی معقول جهت رسیدن به یک توافق بین المللی در موضوعات مورد مناقشه در روابط ایران و غرب به جای تهدید و تحریم و التیماتومهای پی در پی مثالهای بارز این رفتارهای اشتباه میباشد.

پس اولین چیزی که من باید آرزو کنم ریشه در کشور من ندارد و از جائی سرچشمه میگیرد که عملن تمام باورها و جزئیات فکری مردم مرا ساخته که بحثش بسیار سنگین تر از آنست که مطمئن باشم  باعث به حاشیه کشیدن مطلب نمیشود.

پس آرزو دارم سیاست دولت آمریکا و دولتهای اروپائی نسبت به کشورم عوض شود.


هیچ نظری موجود نیست: