در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۶/۲۲

نه شیوا بود و نه رسا# شیوا نظر آهاری
# اعتراض و مطالبات مدنی
# تشکر از قاضی پرونده شیوا

# کامنت هایم
شیوا نظر آهاری
معترض دولت ایران
متهم به تهدید علیه امنیت ملی
برای وبلاگ دلقک ایرانی

در پست : 

جنگ های نفرتِ درونی؛ با غنایم لذتِ بیرونی!   منبع

تیتر نوشته:

آزادی شیوا یعنی آزادی خدامبارک باد.

##################

در رابطه با آزادی شیوا نظر آهاری از بازداشت موقت

بخود آئیم تا کی؟ سی سال گذشت کی میخواهیم به فرزندانمان راه بیان متمدنانه ی مطالبات خود را بیاموزیم.

راه موفقیت بیشتر و رسیدن به مطالبات مدنی مان فقط اینست :


خواسته هایمان را صریح و با بیانی شیوا و رسا اعلام کنیم /همین!
کامنت من در اینباره :2 نظر

Blogger انسان سکولار گفت...
دلقک عزیز اجازه می خواهم تعمدا از این تریبون از قاضی پرونده بابت تبدیل قرار بازداشت به وثیقه (هر چند کلان) تشکر کنم اینکه راضی نشد دختری چنین جوان و نازنین و دلسوز اجتماع خویش به خاطر گمراهی ما که یادش ندادیم چگونه آرزوهایش را مطالبه کند در زندان بماند. امید اینکه این شفقت که شایسته ی بزرگان است در صدور حکم نهائی نیز شامل حال این فرزند وطن نیز گردد.
سپتامبر ۱۳, ۲۰۱۰، ساعت ۱۸:۰۶

Blogger Dalghak.Irani گفت...

سلام برانسان سکولار. ودرود بر انگشتی که دقیق نهادی به برترین صفت یک انسان: "قدرشناسی" من هم همراه شما وخیل ایرانیان دل درگرو آزادی وآبادی وطن وفرزندان برومندش؛ بپا برمی خیزم، کلاه ازسر برمی گیرم وبه قاضی پروندۀ شیوا می گویم: "قربان سپاسگزاریم." یا...هو
سپتامبر ۱۳, ۲۰۱۰، ساعت ۱۸:۱۵

هیچ نظری موجود نیست: