در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۵/۰۵

آیت السکول اعظم!!!سئوال:
شما چرا از این شاخه به آن شاخه میپرید اگر میخواهید سکولاریسم را تبلیغ کنید دیگر چرا اینقدر از موضوعات دیگر مانند مسائل زنان یا جنسیت و یا تاریخ ایران صحبت میکنید؟

جواب:
من چه دینی به سکولاریسم دارم؟

من نه ثقه السکولارم و نه آیت السکول اعظم!!!

اگر انسان سکولارم چون افکارم با اندیشه های سکولاری نزدیک است و هر زمان که بدانم رستگاریم در بهائی بودن است نه تنها دنبال سکولاریزه کردن ابعاد زندگی خود نخواهم بود بلکه تا محکوم شدن در دادگاه انقلاب به جرم ارتداد و تبلیغ ادیان ذاله در ترویج آئین الاهی (مثلن !) بهائیت خواهم کوشید.

اکنون هم دغدغه ی من آینده ی کشورم است .

نه که فکر کنم من میتوانم چیزی را تغییر دهم اما معتقد به رسالت روشنفکر در ترویج اندیشه هایش هستم.

اکنون هم جنسیت ، اخلاق ، هویت فردی ،دینی و ملی که از مهمترین موضوعات غالب بر زندگی تمام انسانهاست در کشور ما بشدت مغفول مانده و نمیتوان از جامعه ای پویا و بالنده سخن گفت مگر تمام ارکان حیاتی آن مانند مذهب ، فرهنگ ، آگاهی و البته اشراف ملت به فطرت خویش بدرستی رشد یابد موضوعاتی که شاکله ی هویتی و اخلاقی جامعه را تشکیل میدهند بسیار مهمتر از نظام حکومتی کشور است و ما به سطح متکامل تری از حکومت نخواهیم رسید مگر بنیانهای هویت دینی، ملی و اخلاقی خود را مستحکم کنیم.


تا آن زمان بدون تردید امیدی برای جایگرینی حکومتی شایسته تر از ولایت فقیه متصور نخواهد بود..

هیچ نظری موجود نیست: