در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۴/۲۶

آری این است صهیونیسم!


# صهیونیسم 00.1
# یهودیان 


# صهیونیسم نه بیشتر و نه کمتر از آنچه میتوان در یک مقاله تشریح کرد


این پست به تجدید نظر احتیاج دارد / افراطی بوده
به هیچ عنوان نقل این مطالب در جائی دیگر و یا لینک آن حتی به قصد نقد و تکذیب تا باقی ماندن این تقاضا مجاز نخواهد بود.
مصرانه خواهشمندم در مورد هر نکته ی قابل تجدید نظر و یا مغایر با مستندات تاریخی و یا فاقد شواهد منطقی به نظر خودتان مرا از تذکر خود محروم نکنید.
 من قصد سیاه نمائی و داستان سازی ندارم پس اجازه ندهید در گمراهی بمانم.

اگر بخواهم تا تکمیل پی نوشته های این مقاله صبر کنم شاید به دلیل ایدآل گرائی تا مدتها انتشارش دست ندهد !
گه گاه برای ملاحظه ی اضافات این مقاله سری به آن بزنید و میزان تغییرات آنرا از کد جلوی مقاله تخمین بزنید و هرگز مرا از افتخار خوانده شدنش محروم نکنید!
آری این است صهیونیسم!


اسرائیل بنا بر تعامل  غربیان با رهبران جامعه ی متحد (و در این حال پراکنده در دنیا)ی یهودیان  با دو هدف جمع کردن این دولتهای موجود در دولتهای غربی و حل معضل  دیرینه ی گرفتاری شهروندانی با دولتی خارجی و در این حال کوباندن یک میخ بزرگ در قلب دنیای اسلام بوجود آمد.
میخی که با جان یهودیان فقیر و پول و حمایتهای غربی ها برای راحت شدن از نگرانی پیشرفت دوباره ی مسلمانان تا نیمی از اروپا کوبیده شد.فاجعه ی جدی برای دنیای غرب  که تا رسیدن به مرز نابودی مسیحیت پیش رفت و ضرورت اعلام جهاد کلیسا و جنگهای  صلیبی و اجرای نقشه های محیر العقول برای تضعیف اسلام را توسط یهودیان ایجاب کرد .


تلاشی که با متلاشی کردن امپراطوری عثمانی به غایت و نهایت موفقیت آمیز پیش رفت و نقش یهودیان در پیشبرد بخش نرم داستان بخصوص با توجه به تکثرشان در مناطقی استراتژیک چون ایران آنها را در غرب بیش از پیش دارای نفوذ کرد که امروز شاهد آن هستیم که ابتکار عمل به طور مطلق بخصوص در آمریکا در دست یهودیان است و بس!
یهودیان امروز بیشتر از اینکه بخاطر ایستادن بر سر جنازه ی غول اسلام باج خواهی کنند به خاطر بدست گرفتن نبض افکار عمومی جهان از دولتهای غرب باج میگیرند.
 آنها بدون تعارف  عملن دنیا را در دست گرفتند و چون هیچ جای دنیا نیست که از اعضایشان خالی باشد و از طرفی به دلیل سابقه ای پنج هزار ساله دارای اعضائی بسیار آگاه به واقعیت دنیائی که خود از دینش تا دنیایش را ساخته اند دارند و عملن دارای قدرتی هستند که هیچ امیدی برای نجات از چنگال آهنینشان حداقل از راه خصمانه نیست!


-------------------------------------------


یهودیان میگویند:
فراموش نکنید که اگر حتی رئیس جمهور محبوبی در کشوری قدرتمند چون آمریکا باشید و بخواهید سر تسلیم فرود نیاورید کارتان زار است
فراموش کردید داستان آن رئیس جمهوری را که به دلیل استعمال آمفتامین گوشش به اخطارها شنوا نبود ؟
هر که میخواهید باشید جان اف کندی  یا اوباما!

میخواهد امید گرفتن جایزه ی صلح نوبل باشید و یا از پیش برای اعلام رویاهایتان جایزه را گرفته باشید.
اینجا قهرمان بازی نداریم یا چون بوش خود را به جهالت و جاهلی زده و خطراتی چون ایران و عراق را با خون سربازان و پول شهروندان آمریکائی رفع میکنید یا با رفتن به قبرستان رسالت تاریخی قوم برتر یهود را بدست معاونتان میسپارید.

رسالتی که اجرای آن بر هر یهودی و صد البته نژاد پست تر غیر یهودی که برای خدمت به یهودیان خلق شده اند لازم الاجراست.

و صد البته که باید ممنون باشید که ما را مجبور نمیکنید دنیا را بدلیل خارج شدن از مسیر رسالت تاریخی یهودیان که تنها خدای واقعی یعنی یهوه به آنها سپرده بنا به وظیفه نابود کنیم.
چرا که برای نابودی تمام منابع نفتی خاور میانه هم به اندازه ی کافی سلاح اتمی داریم و هم دسترسی!

گرچه هرگز کار به آنجا نمیرسد چون قبلش هر رهبر نامتجانس با آرمان یهود توسط ملت خود لت و پار میشود نکند به انواع و اقسام روشهای سرکوب شورش مانند جانوران ژنتیکی ساخته شده در لابراتوارهای مخفی خود که اکثرن توسط یهودیان یا اعضای لژهایمان ساخته میشود مینازید؟

جانورانی که علاوه بر هیبتی به غایت خوفناک با چنگالهائی مخصوص دستبند زدن و پاهای مخصوص تعقیب و گریز و نیشهائی حاوی مواد بی حس کننده با کمترین خسارت هر شورشی را کنترل میکنند.
مگر فردای رسیدنتان به مقام با شعارهای کودکانه به بازدید آنها نرفتید و ونمیدانید عملیاتی شدن آنها بستگی به له و یا علیه ما بودن شورش دارد؟

مگر خود قانون وضع نکردید که تمام مکالمات و ایمیلها و حتی اطلاعات روابط شخصی تمام مردم دنیا توسط ماموران شما و به هزینه ی شما عملن در مراکز قدرت ما کنترل شود؟
آیا امروزه برای نابود کردن مخالفین احتیاج به گلوله ی ما است؟

مگر ایران چون آینه ی عبرت در پیش چشمتان نیست؟
مگر فراموش کردید شاه ایران با همه ی خدماتی که به ما کرد چون رغیب ما در ایفای نقش نظامی بازوی غرب در منطقه بود به چه راحتی حذف شد؟
مگر فراموش کردید احمدی نژاد که از اعضای خودمان بود و دقیقن سیاستهای ما را اجرا میکرد برای پرهیز از ارتباط مستقیمش با شما چگونه با بیست و چهار ملیون رای توسط ملت خود به چالش کشیده شد؟
خوب است خود شما با همه ی دست دراز شده یتان و آگاهی تان از حقیقت ماجرا نشخوار کننده ی آنچه ما دیکته میکردیم بودید !

پس لطفن حتی غمزه برای سایر مسلمانان نیائید که نام حسین تان دلیلی بر مسلمان بودنتان و عامل نفوذی بودنتان نشود تا یک شبه رد صلاحیت شوید!
دیدید که برای اولین فرمانتان جهت بسته شدن زندان گوانتواما چگونه سنگ روی یخ شدید پس کارهای کودکانه یتان را جهت دسترسی عوامل فریبخورده ی ما به وکلای ماجراجوی خاک آمریکا و فاش شدن اصرار ما را کنار بگذارید.

کسی که با ما راه بیاید هم دنیا را دارد و هم آخرت مگر نمیدانید رسالت هر مسیحی کمک به اجرای آرمان یهود است؟

مطمئن باشید موضوع یهودیان و اسرائیل هرگز به حاشیه ی اخبار جهان نخواهد رفت !
همیشه مسئله ی یهودیان و گره ی کورشان در دنیای اسلام و تلاش عده ای برای نابودیشان و انکار تظلمی که به آنها میشود بر سر زبانهاست !

اگر در غرب کسی جرات نمیکند هولوکاست را انکار کند به جای آن ما کسانی را داریم به غایت منفور که علارغمی که در ماجرای هلوکاست نه سر پیاز بوده اند و نه ته آن مدعی ترین انکار کننده ی هلوکاست باشند تا ما بهانه ی برای لجن مال کردن منکرین مظلومیت تاریخی این قوم و مطرح شدنمان در افکار عمومی جهان داشته باشیم !

فراموش که نکرده اید که همواره بزرگترین مخالفین ما از خود یهودیان بوده اند و ما برای گرفتن حقمان برای مبارزه با یهود ستیزان از شما خود هر گونه تعاملی را با جهان غیر ممکن میکنیم و خود ارازی اشغال نشده را دو تکه ی جدا از هم میکنیم تا ایجاد یک دولت فلسطینی در دو منطقه جدا از هم غیر ممکن باشد؟

خود حماس ایجاد میکنیم خود سی و سه روز خود زنی میکنیم تا آنها را بزرگ کنیم و بفهمانیم به شما اگر حواستان به ما نباشد باخته اید و خود نه مردم غزه را مانند سایر فلسطینی ها بزور منتقل میکنیم ونه اجازه میدهیم راحت باشند تا به نام کمک رسانی هر موقع تنور توجه و نفرت به یهودیان سرد میشود از دل متحد استراتژیکمان ترکیه با کمک چند جاسوس عده ای فعال حقوق بشری را جمع کرده و برای کمک به غزه بفرستیم

بله یک گروه حقوق بشری با شعار آنکه "نمی گذاریم محموله ی کمکهای انسانی ما را بگردید !" ، جاسوسهائی که از کشتی آزادی به کماندوهای ما تیر اندازی کرده و خود مخفی میشوند تا جان سالم بدر ببرند.

بله آنها باید در شوهای تلویزیونی با آب تاب از دئانت کماندوهای بی خبر از همه جای ما که از خشم و حیرت دست به خشونت زده اند تعریف کنند تا بازار یهود ستیزی داغ شود .

تا به موقع کشتی سپاه پاسداران به معرکه بیاید که شما خیط و کنف از شورای امنیت بیرون نیائید و دنیا را متقاعد کنید که دست کم سپاه پاسداران خطر جدی برای اسرائیل است اگر کشتی های آزادی نباشند!

میدانید که همه میدانند تا اسرائیل چون خاری در چشم دنیای اسلام باشد و کسی این میخ را از درون قلمرو خود بیرون نیاورد فکر دست درازی دوباره به قلمرو شما بی معنی است!
پس به هر قیمتی شده باید موجودیت اسرائیل را در قلب دنیای اسلام حفظ کنید و به دنبال صلح دادن ما با آنها هم نباشید !

شما خیال میکنید که اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات رویائی بیش نیست ؟!

آنچه در تورت گفته شده دستور و خواست خداوند جهان است و ما باید و میتوانیم به آن برسیم!

--------------------------------------


آری این است صهیونیسم!
یهود با نیروی نفرت عامه مردم که با هیزم یهودستیزان شعله ور میگردد نیرو میگیرد!
هرچه نفرت خرجشان کنید آنها قوی تر و متحد تر میگردند!


مگر نه اینکه آنها میلیونها دلار خرج سازمانهای ضد صهیونیسم میکنند ؟


مگر نمیدانید که نفرت ملل دیگر از ادعای نژاد برگزیذه هزاران سال آنها را تا آستانه ی منقرض شدن برده آما آنها را متحد تر کرده و عملن باعث نابودی دشمنانشان شده ؟


پس پنج هزار سال آزموده را آزمودن خطاست !


روش من برای توقف صهیونیست این است : عشق!


 و مطمئن هستم لااقل از همه ی روشها موثرتر است چون تا بحال کسی با این ترفند با آنها روبرو نشده و آمادگی آن را ندارند!


در ثانی لیاقت این احساسات مثبت را هم بدلیل شایسته گی هایشان را دارند!


پس :


             یهودی دوستت دارم !!!

۴ نظر:

انسان سکولار گفت...

انصافن هر کس به اینکه من یک مزدور اجیر شده ی صهیونیتها هستم تا با یهود ستیزی آنها را بزرگ کنم و هم امیدوار و متحد و چنین نوشته ام تا دشمنان آنها را ناامید و مایوس کنم آدم هوشیاری خواهد بود .
اما نه به اندازه ی کسی که بداند آنها احتیاج به اجیر کردن مزدور ندارند دشمنانشان خودشان لطف کافی برای اجرای ناخواسته ای اهداف آنها را دارند!
میدانید داستان چیست؟

انرژی !
انرژی مثبت و منفی نداره !

عشق و نفرت هر کدام که متوجه ی سوژه ای باشه اونو بزرگ میکنه و حال این داستان را آگاهانه بزرگان یهود در پیش گرفتند و یا همین طوری تصمیم گرفتند خود را نژاد برتر و بر گزیده بدانند فقط خدا میداند و تهایتن بزرگان یهود!!!
عجبا !!!

انسان سکولار گفت...

دوست دارم اعتراف کنم که چنین قاطعانه از احتمالات (هر چقدر مقرون به واقعیت) صحبت کردن حرکت روی خط مرز بین صداقت و فریبکاری است!!!

انسان سکولار گفت...

ای کاش دوستان نظرشان را حتی در قالب چنین جملاتی بدهند :

میتوانبد فقط یک حرف تایپ کنید!

الف: همه حدسیات بدون شواهد است.
ب: نمیتوانم تائید و تکذیب کنم اما اغراق آمیز بنظر میرسد.
ج: نمیتوانم تائید و تکذیب کنم اما قابل قبول بنظر میرسد.
د: تا حدودی تائید میکنم.
ه: کاملن تائید میکنم.

نماینده ی خوانندگان گفت...

نوچ ما نظر نمیدیم!!!
شما خیلی قاطع هستید و آدم را مردد میکنید!

ما فقط به خر مرده لقد میزنیم و یا آدم مظلوم را مورد نقد قرار میدهیم

شما با گردن کلفتی صحبت میکنید ما هم میمیریم واسه ی آدم لات گردن کلفت!

تا شاه گریه نکرد که ما دوسش داشتیم با اون ساواکش!