در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۹۱/۰۲/۱۳

دیگر بس استدوستان غربی من دیگر بس است.


ظاهرا بهائی که ما قرار است برای زندگی مصرفی شما بپردازیم زیادی دارد سنگین می شود.

این چیزی نیست که شما را انسانهای برتر و پیشرفته ی نشان دهد

اینکه پایه های سوء استفاده های عده ای از سران شما بر روی خون و عقب ماندگی ما مردم خاورمیانه باشد.
تو را بخدا کمی هم شرم کمی هم خجالت!
واقعا شما فکر می کنید هیچکس نمی فهمد که دنیا را با دروغهای شاخدار خود به بازی گرفته اید؟
مردم افغانستان و پاکستان را گرفتار طاعون طالبان کردید که از دل آن تروریست بفرستید تا نمایش مضحک یازده سپتامبر را درست کنید؟

جالب آنکه طالبان کلید نمایشنامه ی شما را زد ولی به بهانه ی سرنگونی آن صدام را سرنگون کردید قذافی را سرنگون کردید اما نتوانستید طالبان را شکست دهید؟

واقعا روی مردم دنبا چه فکری میکنید؟

چگونه یک حکومتی سکولار چون حکومت عراق و لیبی با ارتشهای شما شکست داده می شود تا طالبان آنها را تحویل بگیرد؟

مردم اروپا و آمریکا

هیچ متوجه هستید که اساس نظام شما بر اساس یک اندیشه ی غلط مالی یعنی "ربا" هیچ آینده ای ندارد؟

مدام در این سیستم ثروت خود به خود افزایش می یابد بدون آنکه معادلی واقعی داشته باشد.


آخر چه معنی دارد که سیستمی مثلا 1000 دلار اسکناس چاپ کند بدون هیچ معادلی از دارائی واقعی و فقط به پشتوانه ی قدرت نظامی و سیاسی خود و بعد بگوید من این پول را به خودم قرض می دهم و با بهره تبدیل به 1100 دلار می کنم که 100 دلار آن سود سرمایه داران و 1000 دلار اصل پول است و چون آن صد دلار را ندارم پس باز پول چاپ می کنم؟

این بازی چه عاقبتی خواهد داشت؟

یک درصد جمعیت دنیا این بازی را آغاز کردند که فقط با کشتن و گرفتار کردن مردم دنیا پایان شوم حتمی خود را به عقب می اندازد.


مدام سرمایه داران ثروت های خود را در یک نظام غلط افزایش می دهند و با جنگ و فریب سرنوشت شوم خود را به عقب انداخته بار رفاه افسانه ای خود را بدوش مردم دیگر می اندازند.


در این میان آمریکا از همه کلاه بردارتر ظاهر شده آنگاه که با توسل به زور عربستان و کشورهای نفت خیز عربی را به گروگان گرفته تا اصلی ترین پشتوانه ی اسکناسهای کاغذی آنها چاههای نفت آن کشورها باشد و طالبان را به بهانه ی جنگ با کومنیسم از دل آن خلق کرده تا امروز بشود طاعون منطقه و به طرز شرم آوری با کمک ارتش کشورهای غربی در کشورهائی که تا دیروز سکولار بودند گسترش یابد.

شرم آور است که لیبی با آن رفاه و آسایش و ثبات امروز ویرانه ای شده تحت نفوذ طالبان و عراق نیز و تونس نیز و مصر و یمن

و اکنون تروریستها در سوریه مردم را می کشند و غرب تمام تلاشش تضعیف حکومت سوریه در دفاع از شهروندانش است.

تف بر این بیشرمی

هیچ نظری موجود نیست: