در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۹۰/۰۸/۲۷

تشکر از اوپزسیون خارج کشور

ما واقعا از اوپزیون خارج از کشور کمال تشکر را داریم که برای آگاه کردن ما تمام تلاش خود را می کنند اما موکدا اعلام می کنیم
هیچکس که تابعیت کشور دیگری غیر از ایران را دارد حتی اگر در ایران حضور داشته باشد حق ندارد برای کسانی خط و ربط تعیین کند که هیچ جائی برای فرار کردن ندارند
این کمال نامردی است که عده ای در ساحل امن نشسته باشند و بخواهند قضاوت کنند که چی برای ما بصلاح است و چه نیست
اگر ما گرفتار نابخردی های ابلهانه هستیم فقط دلیلش این است که خودمون نمی توانیم حقوق خود را درست مطالبه کنیم و هر رژیم دیگر هم در ایران سرکار بیاید با این شرایطی که مردم ایران دارند قطعا به فساد و استبداد حتی به نظر من شدیدتر از جمهوری اسلامی کشیده می شود
آزادی گرفتنی نیست یاد گرفتنی است 
باید یاد گرفت که چگونه در غالب احزاب و گروه ها خواسته های خود را مطالبه نمود و وجود یک رهبر سیاسی مادام العمر در راس این نظام دمکراتیک لازم و حیاتی است و با توجه به مذهبی بودن مردم کشور اگر این رهبر مقام مذهبی نیز داشته باشد بسیار مفید خواهد بود پس یک گزینه بیشتر نداریم و آن خود سازماندهی فرهنگی اجتماعی و سیاسی است

در چهارچوب نظام ولایت فقیه و در همین جمهوری اسلامی هیچ اصلاحات و تغییراتی نیست که نتوان انجام داد و به زعم من بسیار سریعتر به نتیجه می رسیم اگر خودمان فرهنگ کار سیاسی داشته باشیم

۲ نظر:

borzu گفت...

با این نظر شما صد در صد موافقم، ا نتخاب اول با ساکنین ایران است
وبا شما هم عقیده ام که در شرایط فعلی و تا زمانی که ملت ما به بلوغ سیاسی و اجتماعی برسد یکی از بهترین گزینه های حکومتی را داریم
البته جا دارد که با نگاهی به گزینه های موجود برای کاندیداتوری ولی فقیه نگران جانشین حکومتی نیز باشیم
برای مثال اگر این پست به دست مقام نماینده ی مخفی لردها بیفتد چه ؟
راه حل شما در این مورد چیست

انسان سکولار گفت...

برزوی عزیز

کار به اون حرفها نخواهد رسید

متاسفانه تمام پیشبینی های من که شما کاملا در جریانش هستید دارد به وقوع می پیوندد

باز هم میگم هنوز هم شاید دیر نشده باشد با افشا گری می توان کمر سرمایه داری را شکست