در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۹۰/۰۵/۰۳

جنبش خردلی


# جنبش سبز
# انتخابات
# فیلترینگ
# جمهوری اسلامی

سیاستهای سلبی حکومت نتیجه ای مخرب در رشد سیاسی مردم دارد که نتیجه اش رنج بی دلیل مردم و از دست رفتن فرصتها است و چنین مردمی به راحتی بازی میخوردند

مغلطه کردن بدعتی بود که جنبش سبز
در فرایند انتخابات  ایران بجا گذاشت ! خطائی بزرگ!!!
- پدر خوبین؟ خیلی دوست دارم 

- چیه باز چی شده؟ 

- یعنی چی اقا جون حالتون رو میپرسم 

- اصل مطلب رو بگو جریان چیه؟ 

- ای بابا من که.... 

- من تو رو بزرگ کردم بچه ی منی لب باز کنی میفهمم چی میخای بگی 

- اقا بزرگ یک چیزی میخوام بگم قول بدین عصبانی نشین از کوره هم در نرین 

- گفتم که بنال 

- اقا جون بخدا من برای خودتون میخوام بگم 

- گفتم بنال دیگه 

- میدونین اقا جون شادمهر خیلی شما رو قبول داره اصلا حرف شما براش حکم خداست 

- خوب مگه چی شده 

- من نمی خوام اعتبار شما پیشش خراب بشه 

- حرف میزنی یا با این عصا از وسط شقه ات کنم بگو ببینم نوه ی من چی شده مگه؟ 

- اقا جون هولم میکنید من یک مرد گنده دست و پام میلرزه 

- اههههههههه 


- باشه باشه اخه خودتون یادمون دادین همیشه جز حق چیزی نگین

- میگی حرفتو......

- اخ اخ اخ باشه نزن خوب چرا گفتین تویتر زمان ما فیلتر بود خوب بچه اومده توی تخت مامانش میگه بابا بزرگ میگه تویتر فیلتر بود ولی از اون طرف میگه من از اول تویتر تویت میکردم 

- خوب الان هم میگم 

- پدر؟؟؟!!! 

- زهر مار چیه؟ 

- فیلتر بود و از اولش تویت میکردین؟ 


- بله- تویتاتون رو ایمیل میکردین بچه های خارج تویت میکردن؟ 

- نخیر فیلتر شکن داشتیم 

- چی شکن؟ 

- فیلتر شکن 

- هیسسسسسسس این حرفها رو نزنین جلوی شادمهر ها 

- چرا؟ 

- یعنی حکومت فیلتر میکرد شما یک چیزی به نام فیلتر شکن داشتین فیلترو میشکستین؟ 

- بله 

- اقا جون؟ 

- زهر مار 

- گیرم راست میگین این کار که قانون شکنیه؟ 

- خوب اره 

- خوب همین بد اموزی داره برای بچه 

- خوب چیکار میکردیم ؟

- اخه اقاجون حالا ادعا میکنین ماهواره ممنوع بوده ولی همه ی مردم بر خلاف قانون داشتن حکومت هم نه تنها خبر داشته بلکه اون رو عامل انحراف و فساد هم میدونسته!!!   باشه قبول! ولی ما اروپا رو که از طریق همین تویتر کردیم جمهوری های اسلامی متحد چطور میگین فیلتر بوده ؟

- یعنی باور نمیکنی ماهواره ممنوع بود میومدن دیشها را جمع میکردن ؟

- ببینین اقاجون همه ی ما میخوایم این جمهوری اسلامی سرنگون بشه ولی این راهش نیست شما مگه خودتون به دوستهای خردلی شادمهر گیر نمیدین میگین چرا چرند میگین خوب خودتون...!!! 

- چی میگی تو منو با طرفدارهای جنبش خردلی مقایسه میکنی که میگن زلزله ی گیلان کار نظام هست؟ 

- خوب اقاجون چطور شما انتقاد میکنین میگین تحت هر شرایطی پا روی حق نذارین بعد به اینها گیر میدین؟ 

- اه اخه این هم حرف شد؟ گیرم تمام گیلانی ها به کاندید اونها رای میدادن مگه چند نفرند اون روستائی که زلزله اومد و رای هاش باطل شد اصلا کل گیلان؟ 

- حالا هرچی 

- خوب اختلاف رای اینها که ده برابر کل مردم گیلان هست بعد چجوری حکومت اومده اونم یک روستا زلزله راه انداخته اخه بابا!! عقلم خوب چیزیه !!!

- آقا جون بقول خودتون از وقتی یادتون میاد از این جنبشها توی این کشور بوده اونقدر که رنگهای اصلی تموم شده به خردلی رسیده حرف من چیز دیگه است 

- پس من اگه بهت بگم یک زمانی کوکا کولا ممنوع بود مک دونالد ممنوع بود ویدئو ممنوع بود دستگاه فتوکپی ممنوع بود موتور چهار زمانه ممنوع بود شلوار جین ممنوع بود نوار موسیقی ممنوع بود و نوار کاست رو از تو ماشین میگرفتن زیر پا میشکستن موهای پسرها را با قیچی کوتاه میکردن کسی سگ با خودش میبرد بیرون ....اصلا این رو چی میگی دختر با پسر حرف میزد میگرفتنش ...

- ای بابا شما ما هر چی میگیم لجبازی میکنین بدترش میکنین اونروز جلوی همه میگین مایکل جکسون توی ایران هرگز نیومده چون میگفتن تهاجم فرهنگی میشه و مردم فاسد میشن!!! بعد میگین ده نفر به یک زن تجاوز کردن زنه رو بازداشت کردن یا میگین پانزده نفر رفتن پنج تا خانواده رو شوهرها رو بستن به زنها تجاوز کردن !!! بعدش میگین حکومتی که اینقدر مو را از ماست میکشیده دادستان گفته حالا اونها خیلی ادمهای علیهوسلوات نمی دونم مثلا درستی نبودن؟ بخدا من اب شدم رفتم زیر زمین از خجالتم اونجور که مهمونا چپ چپ به هم نگاه میکردن.............. اه پدر جان دارین گریه میکنین بخدا من منظوری نداشتم 

- عیبی نداره 

- اه پدرجان تو رو خدا 

- اخه نمیدونی ما چه رنجی کشیدیم تا مملکت این بشه که تو میبینی 

- باشه پدر جان غلط کردم خودتون را ناراحت نکنید 

- عیبی نداره بیا اشکام رو پاک کردم 

- تو رو خدا بذارین ببوسمتون 

- باشه باشه خوبه مرسی -

هیچ نظری موجود نیست: