در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۹۰/۰۴/۲۶

بجای آمریکا

# دکتر صالحی
# رابطه‌ی ایران و آمریکا
# سپاه پاسدارانخوشبختانه به نظر میرسد حکومت ایران خطر بزرگی که ما را تهدید می‌کند متوجه گشته و با تغییر وزیر امورخارجه از متکی به صالحی با یک دیپلماسی فعال میخواهد بهانه جوئی‌های غرب را برای هجوم تبلیغاتی و نهایتا عملی و یا نظامی را به ایران بی اثر کند

شگفت انگیز است مردم لیبی فریاد میزنند ما قذافی را میخواهیم
و دلقک‌های غربی می‌گویند قذافی باید برود

در این مورد چند نکته لازم است که ذکر شود

1- رفتار شگفت انگیز غرب نسبت به لیبی و سوریه نشان میدهد که ایشان مصمم به اجرای نقشه‌های خود هستند و داشتن بهانه و یا ضعیف بودن استدلالهایشان در رفع خطر ایشان مهم نیست

شکی نیست که بعد از لیبی و سوریه نویت ایران است و همانطور که ایران با ناکام کردن آمریکا در افغانستان و عراق در واقع سیاست دفاعی خود را پیش میبرد باید بداند هرگونه کمکی که بتواند به لیبی و سوریه بکند باید بدون درنگ و کوتاهی و عالانه انجام دهد تا ایشان را در اجرای نقشه‌ی خود در همان کشورها ناکام کند قبل از اینکه نوبت ما برسد2- باید در مقابله با خائنین و مزدوران غرب که آگاهانه و ناآگاهانه امنیت ملی را به خطر می‌اندازند جدی بود اما با برخورد با نیروهای سوخته و بی اثر نباید بیهوده بهانه دست دشمن داد
ادامه ی حصر خانگی موسوی و کروبی چه ضرورتی دارد؟
اگر امنیت ایشان در خطر است می‌توان پوشش امنیتی برایشان ایجاد کرد و اگر لازم است تنبیه شوند می‌توان در محاکمه‌ای ایشان را قانونا زندانی کرد
یا حکم سنگسار سکینه‌ی محمدیان چرا لغو نمی‌گردد وقتی میدانیم قطعا اجرا نمی‌شود

3- همواره باید دانست که در صورت وجود تعقلی که منافع ملتها را تامین کند باید یک رویکرد همراهی و همگرائی بین ایشان باشد

باید دانست که به زعم من در یک تفاهم خردگرایانه میشود با اتحادی بین پاکستان و ایران و ترکیه نظامی مانند ناتو ایجاد کرد تا حداقل امنیت افغانستان و عراق و در نهایت  با حضور عربستان و کشورهای حاشیه ی خلیج تمام منطقه و خلیج فارس را تامین نمود

این درست است که آمریکا در حال فروپاشی داخلی است و تمام این رفتارها و دخالتها برای پیدا کردن راه نجات خود از داخل جنگ و آشوب در دیگر کشورها دست و پا میزند اما در دیپلماسی فعال ما باید همواره پیشنهاد ایجاد ارتشی متشکل از سپاه پاسداران و ارتش دیگر کشورها برای اینکه به جای آمریکا در منطقه حافظ منافع کلی کشورها و در واقع برقراری امنیت در منطقه فعال باشد

البته مشروط بر اینکه آنهائی که در واقع بر سیاست گذاری‌ها نقش اصلی را دارا هستند سود خود را در جنگ آشوب  نیابند

هیچ نظری موجود نیست: