در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۹۰/۰۵/۰۱

بگذارید با شما روراست باشم

بگذارید با شما روراست باشم 
چرا که رویه ی من اینست و قدرتم نیز از ان
هراسی ندارم از انچه که میگویم چون هر گاه بفهمم از توهمی ناشی میشده و یا غفلتی
           ابائی نخواهم داشت که اعتراف کنم به این غفلت و اندیشه ی موهوم

از دو سال پیش که تحریمها باعث شد من یکی از طرح هایم را واگذار کنم عملا وام دار کارهای گذشته ام شدم و فرصت بی نظیری برایم به وجود امد که در فضای مجازی به واقعیات دنیای اطرافم بپردازم

یک جوان 35 ساله در بهترین سن از نظز بلوغ عقلی و با سابقه ی مطالعه ی فراوان

وبا استعدادی بالاتر از سطح تاپ استعدادها که جذب علوم مهندسی میشوند به عنوان یک مهندس خلاق و مبتکر
با داشتن امتیاز بزرگ عدم وابستگی شخصی مالی سیاسی به هیچ عقیده و گرایشی
عاری از هر گونه باور زائد مذهبی یا خرافی
و اکنون به چنان درجه ای از آگاهی رسیده ام که باید بگویم :

عاجزم از وصف میزان حیرت خودم از احوالات مردم ایران بلکه جهان

حیرت زده ام چگونه حرف روشنفکرانی چون جناب بهنود را که علارغم  ملاحظات حرفه ای و دغدغه های شغلی باز هم بس عریان و شفاف است یا درک نمی شود و یا با خشم در مخالفت جواب می گیرد

و حیرانم از این بحثهای بسیار بسیار سخیفی که در تمام سطوح چه در جکومت
            و چه در اوپوزسیون حکومت در جریان است

 در شگفتم که با همه ی مصائبی که داشته ایم  تا کنون چگونه سر سلامت بدر برده ایم

آخر ببینید چگونه مدعیان دمکراسی مغلطه در آرای مردم میکنند و بصراحت دروغ میگویند

چنانکه بتمامیت خود فریب از مکر خویش می خورند و کار بجائی میرسد که فریادشان بلند است که

چرا دیگران فرصت اظهار نظر دارند !!!


حیرانم از آنچه حکومت و مردم به ان باور دارند 

مسائلی که خود دقیقا درد است و به اسم درمان به ما تفهیم شده 

باید بگویم با این شرایطی که من میبینم

در مرحله ی اول

دعا دارم به جان جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی بس مترقی که از دامن مردمی چنین متحجر بیرون امده

و در مرحله ی دوم

برای خودم رسالتی میبینم جهت روشنگری نه در حد یک مصلح اجتماعی یا سیاسی

بلکه وقتی ابعاد جهل خودمان را مجموعه ای از غفلتها در جزئیات روابط جنسی گرفته تا روابط بین الملل گسترده می بینم


در حد کسی
که داعیه ی نبوت دارد بر ملتی

.

۲ نظر:

borzu گفت...

آنکه بیشتر میداند غمگینتر است

انسان سکولار گفت...

برزوی عزیز

دانائی توانائی است و بینش وسیعی که دانستن میدهد باعث میشود انسان عظمت دنیا را بهتر ببیند و از اینهمه زیبائی و شکوه و عظمت لذت ببرد

اما انسان اگاه به همان اندازه که از حیوانیت خویش فاصله گرفته و به ذات الاهی خود یعن انسانیت نزدیک میشود مسئول تر نیز می شود

اساسا انسان یعنی مسئول

و این مسئولیت نمی گذارد که شخص این گمراهی ها و غفلت ها و محرومیت دیگران از لذت درک حقیقت و خلاصی از رنج بی دلیل را ببیند و بی تفاوت باشد

اما اگر روزگاری من یادی از خود در تاریخ گذاشتم باید نام شما را هم در کنار ان ذکر کنند به عنوان رفیق شفیقی که تنها همراه من بودید حتی در اختلاف نظرها در این تاریکی مطلقی که من کورمال کورمال قدم برمیدارم

باز هم فعال باشید تا من هم دوباره فعالتر شوم

برای همه همراهی هایت سپاسگذارم دوست خوبم