در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۸/۱۸

رای فروشان دغل

# جنبش سبز 
# احمینژاد
# انتخابات هشتاد و هشت
# مردم ایران 
شنودک رای فروشان دغل
 • چرا از اون طرف...
 • ترافیکه تا آخر...
 • نه نه اونجا خیلی سبک تره
 • نه آقا من دارم از همون مسیر میان دارم پل می زنن ترافیک درست کردن بیا و ببین تقاطع اصلی را بستن کارشون که حساب کتاب نداره
 • خوب دارن پل می زنن دیگه
 • آقا مملکت را ویرانه کردن یک روز میدونش کردن یک روز چهارراه کردند یک روز چراغ سه زمانه گذاشتن حالاهم که بستنش راحت فقط فکر بخور بخور خودشون هستند دیگه
 • خوب الان تقاطع غیر همسطحش دارن می کنن لابد که مشکل ترافیکش حل شه دیگه واقعا لازم بود
 • آقا فکر ما را نمی کنن که چقدر راهمون دور می شه کارشون اصولی نیست که
 • خوب چطوری پل رو بزنن بدون بستن و عملیات اجرائی ، پل رو که نمی تونن بزنن! می شه مردم بیان و برن و پل را هم بزنن؟
 • آقا میدون که بود می شد دور زد ما که از شرق به غرب می اومدیم راحت دور می زدیم چهارراهش که کردن باید می رفتیم اونسر دنیا دور می زدیم میومدیم حالا که پل بزنن لابد بدتر هم می شه
 • خوب چون برای شما میدون مطلوبتر بوده احتمالا باید می ذاشتن وضع به همون شکل بمونه؟
 • آقا اینها کلا مملکت داری بلد نیستند فقط فکر خودشونن چجوری بچاپند
 • ببینم رای شما به کی بود میشه بپرسم؟
 • معلومه آقا موسوی دیگه که اونهم با تقلب معلوم نشد چیکار کردن رفت
 • من هم رایم موسوی بود و از احمدینژاد بدم می اومد ولی الان نظرم کمی تغییر کرده 
 • چرا آقا از چی ایشون خوشتان آمده اون روز توی صدای آمریکا نشون می داد برگشته می گه اون ممه را لولو برد خوب این حرفه که یک رئیس جمهور بگه؟
 • تازه کجاش را دیدی تازگی ها گفته پش و پیل کشورهای استعماری ریخته ! ..... پشم و پیل !
 • نمی دونم والا بعد می گن استاد دانشگاه است 
 • منظورش به خارجی ها بوده و البته اونا که نمی فهمن این عبارت عامیانه است مگر خودمون بهشون بگیم که ماشاالله دوستان لطف دارن می گن بدون اینکه فکر آبروی ما باشن کلا....
 • ای بابا کار ما از این حرفها گذشته اون روز می گفت آمریکا هنوز احتمال حمله اش می ره خدا کنه آقا بیان شر اینها را از سر ما کم کنن
 • ای آقا خارجی ها چرا باید بیان ما را نجات بدن شما شرافتت اجازه می ده خارجی بیاد تو رو اداره کنه؟
 • ای آقا مگه این بی پدرها به ناموس مردم رحم می کنن ولی آمریکائی ها غلط می کنن بخوان شکر زیادی بخورن
 • خوب وقتی مملکت اشغال بشه دیگه نمی تونی شکر خوردنشون را کنترل کنی هر چی...
 • آقا خدا اینها را از سر ما شرشون رو کوتاه کنه ما خدمت آمریکائی ها را هم به موقع اش می رسیم مگه قبل از انقلاب آمریکائی ها هر چه بی ناموسی که  دوست داشتن در نمی آوردن ....خوب دیدین مردم غیرتی شدند و چه حقی گذاشتن کف دستشون
 • چه بی ناموسی ؟
 • آقا یارو دستش رو انداخته بود دور گردن زن ایرانی اسکناس صد تومنی هم تو دستش تکون می داد.
 • !!!
 • ...
 • ولی انصافا مردم عامی توی انتخاب احمدینژاد عاقلانه رفتار کردند احمدینژاد داره به مردم مستضعف خدمت می کنه
 • آره خدائیش به روستای آقا و عموی ما که خیلی رسیدن
 • میگم مردم پیچیده شدند
 • می دونین آقا دیگه مردم اونجوری نیستند که رای شون را یک تومن به خان بفروشن این سری مردم زرنگ شدن
 • بصیرت پیدا کردن لابد!!!
 • توی روستای ما مردم یک هیئت از طرف موسوی اومده بود رفتن توی کاراشون همکاری کردن نهارشون رو هم خوردن بعد هم دسته جمعی رفتن به احمدینژاد رای دادن اونا را هو کردن از ده بیرون کردن
 • اه چه نامردی....؟! ......یعنی چه جالب بوده!!!
 • آقا مردم فهمیده شدن دیگه رایشون رو واسه...
 • .خوب بعد میگن رای من .......تقلب...
 • ...خدائیش..
 • ...تزویر...
 • ...

هیچ نظری موجود نیست: