در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۸/۱۶

از سیزده آبان تا یازده سپتامبر

# تاریخ ایران
# لردها
# سرمایه داران بین المللی
# تسخیر سفارت آمریکا
# گروگانگیری دیپلمات های آمریکائی
# حمله ی پنجه ی عقاب
# یازدهم سپتامبر
# در راستای جنبش مغز

جدی بگیرید

گروگانگیری دیپلمات های سفارت آمریکا
نفطه ی عطفی در تاریخ ایران و جهاندر زمان وقوع اشغال سفرت آمریکا کسی فکر نمی کرد چگونه این رویداد تاریخ جهان را عوض خواهد کرد
اما دیدیم که این رویداد علاوه بر تکمیل کردن طرحی که با انقلاب ایران آغاز شده بود نقطه ی عطفی در تغییر استراتژی صلح طلبانه آمریکا که با ترور کندی نیز کاملا بی اثر نشده بود بوجود آورد

و زمینه ی بروز حوادث بدی برای ایران و جهان شد

چرا ایران تا این حد دستخوش حوادث مهم و خود مبدا حوادث سرنوشت ساز است؟
امروزه من با اطمینان اعلام می کنم :

این گروگانگیری دیپلمات های سفارت آمریکا
 با یازده سپتامبر یک ریشه  و خواستگاه دارد

چرا که هر دو رویداد خصیصه های مشترک زیادی دارد


  • هر دو رویداد زمانی بوجود آمد که غرب می خواست یک قدم دیگر به سمت خاورمیانه یعنی منابع نفتی بردارد

  • هر دو رویداد منتج به اتفاقاتی شد که سود آنرا سرمایداران بزرگ بین المللی که سازندگان اسلحه و معامله گران منابع خاورمیانه هستند کسب کردند.

  • هر دو رویداد به نفرت و خشم بین ملتها که از مهمترین عناصر اکسیر جهالت است دامن زد.

  • هر دو رویداد در زمانی اتفاق افتاد که مردم جهان با آگاهی از ظلمی که در حق آنها روا می شود زمزمه های اعتراضشان آغاز شده بود.

  • هر دو رویداد در زمانی اتفاق افتاد که نغمه های افسون کننده ی جدیدی به گوش می رسید و جنجال این اتفاق می توانست صداهای جدید را در هیاهوی خود محو کند.


خواننده ی محترم نمی دانم از عمق دسیسه های لردها  با خبری و یا آنرا توهمی می دانی

اما قبل از آن لطفا برو و و بدین ترتیب یازده سپتامبر بوجود آمد   را مطالعه کن.


روزی که ابراهیم در فرصتی که از غفلت مردمی که برای کاری به خارج شهر رفته بودند بوجود آمد ، با شکستن بت ها لقب ابراهیم بت شکن گرفت در واقع داستانی را در افسانه ی لردها ساز کرد که موفقترین جهل جاهل کننده ی جاهلین جهان است و لردها از افسون اکثیر یهودیت مسیحیت اسلام بابیت و بهائیت برای تحقق اهداف خود تا کنون استفاده ی زیادی کرده اند
او اما بت بزرگ را نشکست و تبرش را بر دوش بت بزرگ گذاشت
مردم وقتی بت های خود را شکسته دیدند از او که تنها شخصی بود که به خارج شهر نیامده بود علت نابودی مصادیق جهل خود را پرسیدند و وی به طعنه  اشاره به بت بزرگ کرد و به دلیل بودن تبر روی دوش آن وی را متهم کرد که او بتان را شکسته است
مردم اعتراض کردند که بت که نمی تواند بت های دیگر را بشکند او که تکان می خورد و ابراهیم  ایشان را سرزنش کرد پس چگونه او را می پرستید در حالی که می دانید هیچ توانی ندارد

مردم گفتند :
ابراهیم پس چگونه ترس خود را از خطرات دنیا و وحشت و ابهام خود را از مرگ تسکین دهیم و با التماس و طلب حمایت از کی روحیه گرفته و جواب سئوالاتمان را در قالب اراده ی چه کسی بیابیم

به امید لطف که شب هنگام قوت قلبی برای اندکی آسودن بگیریم و هنگام بیماری و درد با لطف و کرم چه کسی باید درمان شویم؟

از جور و ظلم زورگویان داد خود را به که ببریم و بدکاران را حواله به دادگری که دهیم

ابراهیم گفت : من می دانم که ایشان فقط مجسمه ای بیش نیستند و چون ما تا چیزی را نسازیم آن چیز وجود نخواهد داشت پس این نیازهای خود را از کسی مطالبه کنید که این جهان را ساخته چون او سازنده ی همه چیز است حتی شما را که این بت ها را می سازید او بوجود آورده است

اوست که سازنده ی آسمان ها و زمین است و گردش ماه و خورشید و ستارگان به خواست اوست که صورت می پذیرد

او است که روز و شب را می سازد و خوادث را رقم می زند

خدائی که ابراهیم به جای بت های شکسته پیشنهاد می کرد قابلیت های بیشتر داشت

او  یک درد بزرگ را نیز شفا می داد

درد جاودانگی را

از آن روز تا به امروز  خدای ابراهیم  به اسارت کسانی آمده که با کشف رمز این اکسیر دنیا را کنترل می کنند

گر چه دیگر عده ای  از مردم عمیقا به  خدای ابراهیم به صورت عملی اعتقاد ندارند مگر به سبیل عادت و با از فرط استیصال
اما آنهائی که دارند بنا بر اراده ی لردها برای آن کارهائی می کنند که مسیر حوادث بنا بر خواست لردها تغییر می کند

عده ای برای آن به سفارت آمریکا حمله می کنند

و عده ای برای آن هواپیما می ربایند

و خود را به ساختمان های مظهر قدرت آمریکا می زنند

رمز در دست لردها است و این کد را مردم آنطوری کشف رمز می کنند که معنای آن خواست لردها باشد حتی اگر عباراتش

مرگ بر آمریکا باشد


هیچ نظری موجود نیست: