در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۹۰/۰۶/۱۸

نفت نفت نفت

# نفت
# حجاب
# رابطه ی حجاب و نفت
# نفت یک سرمایه ی جهانیدر دنیای امروز انسان متمدن برای حفظ بقای خود احتیاج به چهار چیز دارد


هوا
آب
نور خورشید
نفتو از بد روزگار ایران بهترین و سهل الوصول ترین منابع نفتی را در زیر پای خود داردشک کردن در اینکه نفت یک ضرورت اجتبای ناپذیر و غیر قابل جایگزین برای انسان امروزی تا آینده ی نامعلوم است فقط از بی اطلاعی فرد می تواند ناشی شود
نفت زیر پای ما حاصل از میلیاردها سال زیست موجودات آلی در کره ی زمین است

حاصل میلیاردها سال تابش نور خورشید که در ترکیبهای مختلفی پیوندهائی پر انرژی را از کربن و با عناصر دیگر ایجاد کرده که هم از این ترکیبات می توان هزاران نوع مواد بسیار مفید ساخت و هم می توان با سوزاندن آن و آزاد کردن این انرژی با ترکیب آن با اکسیژن و تبدیل این ترکیبات به دی اکسید کربن یک انرژی نسبتا پر بازده و سهل الوصول را جهت بدست آوردن نیروی مکانیکی مفید بدست آورد.

نفت را به عنوان یک منبع انرژی استفاده کردن احمقانه ترین کاربرد آن است اما در حال حاضر هیچ جایگزینی را نمی توان برای وجه کاربردی آن به عنوان یک حامل انرژی متصور بود و تمام طرحهای جایگزین مانند استفاده از نیروی تابش خورشید یا باد و سایر این روشهای به اصطلاح تجدید پذیر یک جوک و یا یک حربه ی روانی بیش نیست

نفت به عنوان حامل انرژی در واقع حامل انرژی ذخیره شده حاصل از سالها تابش نور خورشید می باشد
یعنی کسی که نفت را استفاده می کند دارد میلیونها سال تابش خورشید را در ساده ترین شکل ممکن به خدمت می گیرد
و این مزیت بی نظیری را برای صاحب آن ایجاد می کند
فرض کنید دنیا شامل دو کشور می بود یکی صاحب نفت و دیگری بدون نفت

مطئن باشید که کشور صاحب نفت می تواند براحتی در تمام عرصه ها بر رقیب بی نفت خود توفق و برتری پیدا کند

خوب تکلیف کشور بی نفت چیست؟

عقب نگه داشتن کشور صاحب نفت به قسمی که چنان درگیر مسائل پوچ و فرعی باشد تا خود نفتش را با بدبختی استخراج کند و مفت و مسلم به کشور بدون آن با نازلترین قیمت بفروشد

اتفاقی که به وضوح در کشورهای صاحب نفت می بینیم

یک نگاه به وضعیت دمکراسی , گرفتاری مذهبی , مسائل زنان مانند حجاب و حقوق انسانی آنها و ارتباط آن با نفت بکنیدمثلا این کشورها را با هم مقایسه کنیدعربستان

ایران

کویت

قطر

امارات

با

ترکیه

لبنان

سوریه

تونس

الجزایر

قزاقستان

و....تفکر کنید که چرا ؟

اما چاره چیست؟

این نفت متعلق به تمام مردم دنیا است و این عادلانه نیست که نعمتی که محصول میلیاردها سال حیات موجودات در کره ی زمین می باشد منحصرا در اختیار عده ای محدود باشد

این طبیعی است که اگر ما منصفانه با این موضوع برخورد نکنیم آنها که به این نعمت حیاتی دسترسی ندارند برای رسیدن به آن هر کاری بکنند

باید این موضوع را با تعقل حل کرد و با یک اجماع جهانی به نتیجه ای منطقی درباره ی آن رسید۱ نظر:

borzu گفت...

استاد عزیز،
علاوه بر آنچه شما کاملا به جا اشاره فرمودهید
به نظر این حقیر بسیار بجاست اگر کشورهای فروشنده ی نفت درصدی از درآمد خود را برای ریشه کنی فقر و گرسنه گی و همچنین برای جبران آسیبهایی که با استخراج و مصرف نفت به زمین وارد میشود، اختصاص دهند
بدین ترتیب کشورهای صادر کننده اقبال بیشتری به ترمیم مناطق آسیب دیده ی نفت خیز و یا دریاهای آسیب دیده خود بر اثر استخراج و حمل نفت نشان خواهند داد.
و چه خوب بود اگر ایران به عنوان رییس اوپک با پیشنهادآتی پیشگام این امر میشد.