در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۹۰/۰۵/۱۴

وقاحت مسئولین بکارت دختران

# وضعیت فرهنگی
# الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
# مسئلین و ادعای سلامت اخلاقی در کشور


ای آمار بیشترین کلمات ارجاع دهنده در هفته ی اخیر از طریق گوگل به این وبلاگ استبه من حق بدهید چون بگویم وقتی وقاحت یاجهالت مسئولین را از بابت عنوان کردن اینکه ما از نظر اخلاقی جزو سالم ترین کشورها هستیم از خشم به خودم میلرزم

اینها نیست مگر نتیجه ی حجاب و من نمی توانم این را بدانم و ساکت بمانم

حال الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را کشوری بدهد که مردمش درگیر این مسائلند خود حکایتی دیگر است

باید به مسئولین ابله گفت گیرم ماهواره ها را جمع کردید و اخبار را سانسور کردید و حتی قربانیان تجاوز را زندانی کردید تا خبر گندی که به مملکت زده اید منتشر نشود

با این نشانه های شرم آور چه میکنید

البته اگر توان درک آمچه معنای آمار فوق است داشته باشید که ولله ندارید

.

هیچ نظری موجود نیست: