در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۱۲/۰۶

سال 2012 را در آغوش بگیرید


شواهد همه نشان می‌دهد که برنامه‌ ریزی لردها برای به آتش کشیدن خاورمیانه داره قدم به قدم اجرا می‌شه چنانکه قبلا به صورت های مختلف در تدوین کتب مقدس و کتاب‌هاب مدعی پیشگوئی برای آماده ساختن اذهان ترسیم کرده بودند
بهترین ابزار اونها تشیع است که با استفاده از اندیشه‌ی ظهور یک منجی و محتوم بودن حضور او و راه انداختن تبلیغات رسانه‌ای برنامه‌های خودشان را بدست خود مردم منطقه انجام می‌دهند

قضایا برای کسی که ذهن خود را بخواهد از جعلیات پاک کند خیلی شفالف است

حقیقت اینست که ما از روی ترس و غرور و حماقت مقدار زیادی توهماتی را باور داریم که باعث می‌شود حقایق را نبینیم

زمانی که ذهن خودمان را از این توهمات پاک کنیم به روشنی متوجه می‌شویم که

در دنیا افراد ثروتمند و متنفذ که با اطلاعات و ثروت خود بر مردم دنیا تسلط دارند با تصاحب 99 درصد ثروت دنیا 99 درصد مردم را تحت نفوذ دارند
آنها با ایجاد ادیان و مذاهب کنترل فکر مردم را در دست دارند
از مناطق مورد توجه آنها خاورمیانه می‌باشد
دکترین آنها ایجاد بلوا و آشوب در این منطقه است تا جلوی پیشرفت و رونق این منطقه گرفته شود
اقتصاد آنها به جنگ وابسته است و تجربه نشان داده که بعد از هر بحران اقتصادی با ایجاد جنگ دوران رکود را به رونق تبدیل کردند
این جنگ باید در بیرون از مناطق آنها انجام شود تا مانند جنگ جهانی دوم به ساختار خودشان آسیبی نرسد
اسرائیل به عنوان یک چاشنی انفجاری همواره در این منطقه حفظ شده تا در صورت لزوم مقدمه‌ی آتش افروزی باشد
خوب اکنون افسانه‌هایشان را بر اساس سال 2012 تنظیم کردند
اقتصاد آنها به بحران دچار شده و نیاز به جنگ دارد

پس باید خاورمیانه را به آتش و هرج و مرج بکشانند تا زمینه‌ی حضور نظامی ایشان فراهم گردد

هیچ نظری موجود نیست: